Your delivery experts

Oorsprong: Het certificaat inzake goederenverkeer (EUR1) Voor goederen uit de Europese Gemeenschap (EU)

Het EUR 1 certificaat is een preferentieel document voor goederen welke binnen de EU zijn geproduceerd en die voldoen aan de voorwaarden in de diverse protocols van oorsprong afgesloten met de bestemmingslanden. Deze preferentie kan belangrijk zijn voor de bestemmeling van de goederen in het land van bestemming voor de berekening van de invoerrechten.

Dit certificaat wordt door de afzender/uitvoerder opgesteld met gebruikmaking van het daarvoor beschikbare standaardformulier en vervolgens afgegeven aan de douane. Deze formulieren zijn te verkrijgen bij de douanekantoren. (http://fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/ncts/helpdesk.htm)

Het EUR 1 certificaat wordt gebruikt voor de uitvoer van goederen buiten de Europese Unie naar ondermeer de Europese Economische Ruimte (EER), Egypte, Algerije, Israël, Jordanië, het voormalige Joegoslavië (Bosnië-Herzegovina, Servië, Montenegro, Kosovo, Kroatië, Macedonië), Libanon, Marokko, Palestina, Syrië, Tunesië, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, Zuid-Afrika, Chili, Mexico, Albanië, Andorra, de ACS-landen (staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan) en de overzeese landen en gebiedsdelen.

Een EUR1-document is niet verplicht voor de uitvoer van goederen wanneer de waarde minder dan 6.000 € bedraagt, want dan volstaat een oorsprongsverklaring op de factuur:

 “Ondergetekende verklaart dat de op dit document vermelde goederen die werden verkregen in EU aan de regels betreft de oorsprong voldoen, die van toepassing zijn in het preferentieel handelsverkeer met …. (land van bestemming)

Ondertekening”