Your delivery experts

De handelsfactuur. Voor alle EU-uitvoer.

Volgens de geldende douanewetgeving moeten alle goederenzendingen naar landen buiten de EU worden aangegeven. Er moet in dat geval een handelsfactuur of een pro forma factuur worden meegezonden. Voor de verzending van documenten volstaat het duidelijk te vermelden op het pakket dat het om een documentenzending gaat.

Deze documenten bevatten behalve informatie over de afzender en de ontvanger ook een volledige beschrijving van de inhoud van de zending, plus de nodige gegevens over de waarde van de verzonden producten. Deze verklaring moet door de afzender worden ondertekend. Met elke zending moeten één originele factuur en vier kopieën worden meegestuurd.

Hier vindt u een online formulier waarmee u een handelsfactuur of pro forma factuur kunt opstellen. Deze kunt u vervolgens op het briefpapier van uw onderneming afdrukken.

Factuurgegevens

Uw invoer is niet volledig. Gelieve het veld invullen:

Factuuradres

Adres van de ontvanger


Verder