Your delivery experts

De uitvoeraangifte is verplicht voor zendingen naar landen buiten de EU wanneer de waarde meer dan 1.000 € bedraagt.

Voor goederen met een waarde onder de € 1.000 kan een mondelinge aangifte gebeuren.

Sinds 23 september 2009 is de opmaak van de uitvoeraangifte verplicht via het plda-douanesysteem. (http://plda.fgov.be/nl/welkom)

PaperLess Douane en Accijnzen (PLDA) is de nieuwe toepassing voor de elektronische indiening en verwerking van aangiften. Voor de indiening van de aangiften biedt “Paperless Douane en Accijnzen” twee mogelijkheden:

  1. PLDA-Web: een webapplicatie, die door de administratie GRATIS ter beschikking wordt gesteld voor het indienen van douane- en accijnsaangiften. 
  2. PLDA-EDI: een toepassing die toelaat om douane- en accijnsaangiften elektronisch in te dienen met een EDI bericht (EDIFACT of XML) dat door uw computersysteem naar het computersysteem van douane en accijnzen wordt verstuurd

Gezien de complexiteit van het invullen van een uitvoeraangifte is het aan te raden uw document te laten opstellen via een douane-expediteur.(Voor meer informatie hierover kunt u uw lokaal douanekantoor contacteren: http://fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/ncts/helpdesk.htm)

  • Douanekantoren (143,36 kB)
  • Landencodes (163,01 kB)
  • Leveringsvoorwaarden (130,76 kB)
  • Pakkettypen (146,60 kB)
  • Transactietypen (195,02 kB)