Your delivery experts

Uw zendingen plannen – heel gemakkelijk.

 

Via DPD kunt u bijna alles naar vrijwel elk land verzenden. De zending mag echter nooit inbreuk maken op de wetgeving zoals die op internationale goederenzending van toepassing is – de bepalingen voor de buitenlandse handel, de door IATA (internationale organisatie voor het vrachtvervoer door de lucht) vastgelegde regels, etc.

We hebben daarom een lijst opgesteld met verboden goederen. Dat zijn goederen die we met het oog op uw – en onze eigen – veiligheid niet kunnen opslaan of vervoeren. U zult verder rekening moeten houden met bepaalde invoerregels; deze kunnen variëren al naar gelang de soort goederen dat u verzendt en het land waarheen u deze verzendt.

Een overzicht van de wetgeving op het gebied van de invoer vindt u in onze Verzendplanner onderaan.

  • Voor een overzicht van de voorwaarden die gelden voor zendingen met DPD Belgium, klik hier
  • De lijst van verboden goederen vindt u hier. Het is niet mogelijk deze goederen te verzenden met DPD Belgium.