Your delivery experts

Press releases 2014

03 | 2014 - Společnost DPD myslí na své zaměstnance i jejich rodiny

Společnost DPD myslí na své zaměstnance i jejich rodiny

Společnost DPD, přední evropský poskytovatel zásilkových služeb, získala plný certifikát projektu Audit rodina & zaměstnání. Tento společný projekt Ministerstva práce a sociálních věcí a Národního centra pro rodinu odměnil společnost za realizaci personální politiky vstřícné k rodině a za sladění rodinného a pracovního života svých zaměstnanců. Slavnostní vyhlášení a předání certifikátů se uskutečnilo 24. února 2014 za účasti náměstkyně ministryně pro sociální a rodinnou politiku Zuzany Jentschke Stöcklové.

 

Projekt optimalizace personální politiky v souladu s MSPV ČR běží ve společnosti DPD od začátku roku 2012. Prvotním krokem bylo propůjčení základního certifikátu, jehož součástí byl akční plán konkrétních opatření. Díky pečlivému naplnění všech bodů se DPD v letošním roce podařilo získat plný certifikát dokládající výrazně prorodinnou personální orientaci. Certifikát deklaruje cestu společenské odpovědnosti s cílem co nejlépe sladit pracovní a osobní životy všech zaměstnanců. Neznamená to však, že jeho získáním aktivity  firmy v této oblasti končí. I nadále se bude tímto segmentem zabývat, monitorovat a vyhodnocovat potřeby a představy  zaměstnanců a dále je rozvíjet.

 

Nezávislý audit v rámci tohoto projektu vyzdvihnul zejména pozitivní přístup v oblasti pružných forem práce a kladný vztah k čerpání neplaceného volna v době mimořádných osobních událostí. Ocenil i spolupráci se zaměstnanci, kteří aktuálně čerpají mateřskou či rodičovskou dovolenou. Díky cíleným aktivitám v oblasti interní komunikace se zvýšila i informovanost o dění ve všech oblastech činnosti firmy, posílila se vzájemná komunikace napříč firmou i směrem k zaměstnancům-rodičům na mateřské a rodičovské dovolené.

 

„Propojujeme běžné aktivity pro naše zaměstnance s aspekty společenské odpovědnosti. Při organizaci dětského dne nám například pomáhají neziskové organizace, které dlouhodobě podporujeme. Nezapomínáme ani na programy zdraví pro naše  zaměstnance  a jejich rodinné příslušníky či aktivity na poli ekologie. Naší snahou je vytvářet zaměstnancům příjemné pracovní prostředí a zároveň posílit jejich odpovědné chování v profesním i osobním životě. Máme radost, že tento přístup u našich zaměstnanců funguje a že jej navíc oceňují i nezávislí odborníci“, říká Soňa Štroufová, HR ředitelka DPD CZ.

 

Aktivit vyvinutých v této oblasti využila společnost DPD i při zapojení do soutěže Společnost přátelská rodině vyhlášenou Sítí mateřských center o.s. Hodnoceny v ní byly zaměstnavatelské podmínky umožňující propojení rodinného a pracovního života a další aspekty související s rovnými příležitostmi, prorodinné aktivity a prostředí firmy i společenská odpovědnost. „Díky naší personální politice jsme na konci loňského roku získali ocenění v této soutěži a věříme, že obě kladná ohodnocení nám pomohou v budování značky DPD jako preferovaného zaměstnavatele
v lokalitách, kde působíme, uzavírá generální ředitel společnosti DPD CZ pan Daniel Mareš.

 

______________________________________________________________

Společnost DPD denně přepraví na 2,5 milionu zásilek, čímž si vydobyla globální vedoucí postavení
v poskytování zásilkových a expresních služeb. Společnost disponuje nejefektivnější logistickou sítí v Evropě
a doručuje do 230 zemí světa. Zákazníci mohou vybírat z rozsáhlé nabídky vnitrostátních i mezinárodních zásilkových a expresních služeb, a to jak pro obchodní, tak spotřebitelské účely. Ve více než 800 lokalitách pracuje celkem 24 tisíc zaměstnanců a přepravu zajišťuje 18 tisíc vozů. Vlastníkem většinového podílu (83,32 %) je GeoPost Group, dceřiná společnost francouzské skupiny La Poste. Díky konsolidovanému obratu ve výši 3,668 mld. eur v roce 2011 se GeoPost stal druhým největším poskytovatelem expresních zásilkových služeb v Evropě. V České republice společnost působí od roku 1994 jako Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. Počátkem roku 1995 se stala plnohodnotným členem mezinárodní sítě DPD. V Německu zaujímá společnost DPD vedoucí postavení na trhu s vnitrostátními i mezinárodními obchodními zásilkami. Zákazníci mohou využívat služeb zajišťovaných více 7,5 tisíci zaměstnanci a 7 tisíci vozy, které se pohybují mezi 75 logistickými sklady a 4 tisíci výdejnami.