Your delivery experts

Kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise süsteem

DPD on keskendunud klientide vajaduste rahuldamisele ning seadnud kvaliteetse teenuse oma prioriteediks. Meie eesmärgiks on pidev areng, mistõttu jälgime kvaliteedijuhtimise süsteemi võtmenäitajate põhjal arengu suundumusi.

Loe lisa

Sertifitseerimisasutus on DPD kvaliteedijuhtimise süsteemi üle kontrollinud ja väljastanud selle põhjal ISO 9001 sertifikaadi. Vastame meeleldi sinu küsimustele seoses DPD kvaliteedijuhtimise süsteemiga. Võta meiega ühendust: [email protected].

Peida

Läbipaistvus, põhjalikkus ja efektiivsus – need on märksõnad, mis iseloomustavad DPD suhtumist keskkonnakaitsesse. DPD on seadnud endale ranged ja mõõdetavad keskkonnaeesmärgid, mille saavutamiseks viiakse läbi mitmeid eraldiseisvaid tegevusi.

Loe lisa

DPD mõõdab oma progressi süstemaatiliselt, võttes aluseks rangelt määratletud kriteeriumid. Ettevõtte keskkonnajuhtimissüsteem on lisaks vastavalt ISO 14001 standardile sertifitseeritud ja sõltumatu sertifitseerimisasutus viib selles osas läbi regulaarseid kontrolle. DPD keskonnajuhtimissüsteem sertifitseeriti vastavalt ISO 14001:2004 standardile esmakordselt 2011. aastal. Kesksel tasandil paika pandud keskkonnapoliitika tagab ettevõtte keskkonnanäitajate optimeerimise vastavalt eelnevalt välja arvutatud ja selgelt defineeritud eesmärkidele. Arvestatakse selliseid keskkonna-alased näitajad nagu energiatarbimine, emissioon, jäätmeteke ja reoveeteke ning selliseid kaudseid faktoreid nagu ettevõtte varustajate tegevuse monitoorimine, suhted varustajatega ja mitmete muude osapooltega. Alates 2016 aastast kuulume UN Global Compacti ning anname välja grupipõhist CSR raportit, mis on leitav https://www.dpdgroupdrivingchange.com/.

DPD keskkonnajuhtimissüsteemi aluseks on regulaarsed majasised kontrollid ehk niinimetatud siseauditid koos keskkonnale oluliste võtmeandmete analüüsimisega. Seejärel viivad sõltumatud UA.B “DNV GL Lietuva” audiitorid läbi välisauditi, et hinnata keskkonnajuhtimissüsteemi funktsionaalset võimekust lähtuvalt ISO 14001 standardi kõikidest olulistest käsitlusaladest. Samas vaadatakse üle ka keskkonnajuhtimissüsteemi pideva arengu kriteeriumid ning analüüsitakse, hinnatakse ja dokumenteeritakse DPD keskkonnapoliitika organisatsioonisisene ulatus.

Kui soovid saada ISO 14001 sertifikaadile vastava DPD keskkonnajuhtimissüsteemi kohta täpsemat informatsiooni, vastame meeleldi. Võta meiega ühendust: [email protected].

Peida