Your delivery experts

Innovatiivne ettevõtlus

Tõus e-poodlemises ja nõudmispõhised toimetused on muutmas traditsioonilist pakiveoäri. Seetõttu me innustame innovatsiooni nii meie äri siseselt kui väliselt.

Ettevõtlus ja innovatsioon on osake meie DNAst. Suur osa meie ettevõtte laienemise ajaloost on aset leidnud, omandades kohalikke pädevaid pakiveoga tegelevaid firmasid – kõiki neid ettevõtteid on iseloomustanud nende väljapaistev ettevõtlikkus ja kõrge pühendumus.

Selle eesmärgi saavutamise mudel tugineb ettevõttesisesele ettevõtlusele (intrapreneurship), kohalike koostööpartnerite toetamisele ja töötajate koolitamisele.

Kuidas me seda teeme:

  • igaaastane sisemine Kvaliteediauhindade jagamine ergutab innovatsiooni, tuues esile silmapaistvad kohalikud projektid, mis täidavad meie vastutustundliku arengu eesmärke
  • toetame Ashokaga üle-Euroopalises võistluses pragmaatilisi ettevõtjaid, kes mõtlevad kastist välja, lahendades sotsiaalseid väljakutseid
  • toetame ülemaailmset juhtide ja ettevõtjate ühendust Beeleevi