Your delivery experts

Lähedased kogukonnad

Pakiveoettevõttena on meil palju võimalusi luua kontakte ja pikaajalisi koostöösuhteid. Meie ambitsioon on anda positiivne panus meile lähedastesse kogukondadesse.

Meil on lai valik teemasid ja valdkondi, milledesse meie töötajad on kaasatud: heategevuslikud veod, vähekindlustatud perede lapsed ja noorukid, vanemaealised, tervis, haridus, vaesus ja keskkond.

Iga äriüksus on ellu viinud kõige tähendusrikkamaid algatusi, mis on nende kohalikus kogukonnas kõige olulisemad.

Kuidas me seda teeme:

Meie tegevusi võib liigitada heategevuslikeks vedudeks, töötajate vabatahtlikuks tööks, annetuste kogumiseks jne.