Your delivery experts

Süsinikuneutraalne pakivedu

Lubame, et kõik meie toimetatud pakid on süsinikuneutraalsed, kõikidele klientidele ja ilma lisatasuta.

Täidame selle lubaduse, mõõtes meie CO2-heitmeid, vähendades nende teket ja kompenseerides järelejääva koguse emissioone.

DPDgrupp on võtnud eesmärgiks vähendada maatranspordi käigus tekkivaid CO2 emissioone 30% paki kohta aastaks 2025 (võrrelduna 2013 aasta tasemega).

 

Kuidas me seda teeme:

  • tõstes meie transpordivõrgu efektiivsust, näiteks tuuride optimeerimise kaudu
  • innovatiivsete lahenduste kaudu, nagu Predict ja Pickup
  • tõstes alternatiivkütust kasutavate sõidukite arvu

Kompenseerimaks järelejäävaid transpordiemissioone, finantseerime taastuv- ja puhta energia tootmise projekte, ostes süsinikukvoote. Koostöös CO2logicuga oleme koostanud kompenseerimisprogrammi, mis vastab kõige rangematele rahvusvahelistele standarditele