Your delivery experts

Kütuse lisatasu

Kütuse lisatasu rakendatakse DPD toodetele ja teenustele kütusekulude läbipaistvaks kajastamiseks.

 

KÜTUSE LISATASU 2020

%

Aprill

10,29 %

Märts

12,33 %

Veebruar

13,66 %

Jaanuar

13,06 %

KÜTUSE LISATASU 2019

 

Detsember

11,24 %

November

11,46%

 

  • Kütuse lisatasu arvutamine: diislikütuse hinna muutuse määr (keskmine diislikütuse jaehind veoteenuse osutamisele eelnenud kuul võrrelduna diislikütuse baashinnaga) korrutatakse koefitsendiga 0,45* ja saadud tulemus liidetakse kütuse lisatasu baasile 0,00%.
    *Koefitsent kajastab kütusehindade muutuse arvestuslikku mõju toote ja teenuse hinnale.
  • DPD teatab kütuse lisatasu kuu lõikes oma veebilehel hiljemalt jooksva kuu kolmandaks tööpäevaks. Kütuse lisatasu liidetakse teenusearve netosummale (summa ilma käibemaksuta).
  • Diislikütuse baashind: 1,039 EUR/liiter, millele vastab kütuse lisatasu baas 0,00%. 
  • Tähelepanu: alates 1.5.2020 on kütuse lisatasu minimaalseks määraks 10.12%. See alammäär on keskmine kütuse lisatasu 2019 a. II poolaastal ning on võetud arvesse 2020 a. kullerteenuse hinnakirja ja kulumudelite kujundamisel.  
  • DPD jätab endale õiguse muuta kütuselisa arvutamise aluseid ilma sellest täiendavalt teatamata.