Your delivery experts

Tööjõu lisatasu

Tööjõu lisatasu arvutamise metoodika:

  • Tööjõu lisatasu aluseks on transpordi- ja laondussektori keskmise brutopalga suurus, mille on arvutanud Statistikaamet. Lisatasu on aastapõhine.
  • Transpordi- ja laondussektori keskmine brutopalk 01.01.2016 seisuga: 1061 € (baassuurus).
  • Transpordi- ja laondussektori keskmine brutopalk teises kvartalis 2018: 1253 €.
  • Tööjõu lisatasu arvutamine: transpordi- ja laondussektori keskmise brutopalga protsentuaalne muutus võrrelduna baassuurusega, mis korrutatakse koefitsiendiga 0,4*.

*Koefitsient kajastab tööjõukulu arvestuslikku osa DPD Eesti ASi kulustruktuuris.

  • Tööjõu fikseeritud miinimum lisatasu 2019. aastal on 7,2%.
  • Tööjõu lisatasu rakendub kõikidele DPD Eesti ASi klientide ostetud teenustele ja lisateenustele. Saadud summa liidetakse teenusearve netosummale (summa ilma käibemaksuta).
  • Tööjõu lisatasu korrigeeritakse iga aasta jaanuarikuus ning täpse numbri märgime ära veebilehel www.dpd.ee. Järgmine korrigeerimine toimub jaanuaris 2020.
  • DPD jätab endale õiguse muuta tööjõu lisatasu arvutamise aluseid ilma sellest täiendavalt ette teatamata.