Your delivery experts

Таможенные формальности

При отправке товаров из Эстонии в Норвегию и Швейцарию необходимо выполнять таможенные формальности для товаров. Согласно законодательству таможенные формальности необходимо выполнять независимо от того, является ли отправителем фирма или частное лицо, а также получателем фирма или частное лицо.

 • Если стоимость и/или вес товара превышает 1000 €/1000 кг, Отправитель должен декларировать товары в таможенном агентстве в Эстонии. Отправитель товара прилагает к декларации вложенный в пластиковый карман счет на товар в 1 экземпляре.
 • К товару должен быть приложен счет за товар (в 5 экземплярах). Счет за товар должен быть вложен в карман для документов, приклеенный на транспортную упаковку.
 • Если все необходимые и соответствующие требованиям таможенные документы приложены к товару, то, как правило, таможенные формальности выполняются в течение 1 рабочего дня по прибытии товара в страну назначения. После этого товар свободен для доставки.
 • Если таможенные документы требуют дополнения или данные необходимо уточнять, DPD информирует об этом Отправителя, а также сообщает время, в течение которого необходимо представить дополнительную информацию. Товар хранится в стране назначения до 7 рабочих дней. Если необходимая информация не поступает, товар могут возвратить Отправителю.
 • Более точную дополнительную информацию о требованиях к выполнению таможенных формальностей для экспорта могут дать все крупные таможенные брокерские фирмы. Например, A-Tolliagentuur. Об условиях и законодательстве касательно таможенных формальностей для импорта более точно Получателю может ответить брокерская фирма в стране назначения.  
 • Обращаем также внимание, что при отправлении посылки в Норвегию и Швейцарию к цене добавляется плата за представление таможенных документов таможне в сумме 25 евро. В случае отсутствия таможенных документов или необходимости дополнения связанной с товаром информации к плате за отправление добавляется 25 евро.

 

DPD не несет ответственности за оплату таможенного сбора, налога с оборота или других проистекающих из закона платежей. В случае, если представитель DPD организовал для Получателя в Норвегии или Швейцарии связанные с товаром таможенные формальности и заплатил, представляя Получателя, проистекающие из закона платежи, обязанность за их уплату все же лежит на Получателе. Если Получатель не выполняет свои обязательства перед DPD или представителем DPD, у DPD есть право требовать у Клиента незамедлительной оплаты не заплаченной Получателем суммы.

 

Дополнительная информация о налогах в Норвегии: http://www.toll.no/en/corporate/import/ и http://www.toll.no/en/online-shopping/.

Kohustuslik kauba saatmisel Norra või Šveitsi. Kaubaarve peab olema kaasas 5-s eksemplaris, millest 1 eksemplar jõuab ka lõppsaajani. Kaubaarve peab olema märgitud toote õige väärtus, seda ka kingituste ning dokumentide puhul. Kauba väärtus ei tohi olla kunagi 0. Kui dokumentidel puudub väärtus, tuleb selleks märkida kasvõi paberi hind.

 

Kohustuslikud väljad arvel on:

 • Kaubasaatja nimi ja aadress, reg number
 • EOR number - on kohustuslik kõikidele väliskaubandusega tegelevatele firmadele kaupade eksportimisel, importimisel, transiitvedudel ja muudel tollitoimingutel. See on kohustuslik ka ainult ühekordsel kauba saatmisel väljaspool Euroopa Liitu. Eestis väljastab EORI koodi Eesti Maksu-ja Tolliamet. Numbrit võib taotleda ettevõtte seaduslik esindaja.
 • Kaubasaaja nimi ja aadress
 • Arve number ja kuupäev
 • Müüja viide
 • Ostja viide
 • Ostja nimi (kui on erinev kaubasaaja omast)
 • Kättetoimetamise aadress
 • Tarnetingimus - Näitab ära, kui palju on esitatud arve summa sees veokulusid. Tarnetingimus koos asustatud koha nimetusega näitab, kuhumaani see kehtib.
 • Sihtriik
 • Päritoluriik
 • Mahalaadimiskoht
 • Lõplik sihtpunkt
 • Kauba tollikood ehk taric kood - 10-kohaline liigendatud kood, mida oskab öelda deklarant. 
 • Kauba nimetus (nii täpne kui võimalik) - Kui nimetus ei ole õige, võidakse kaup tolli poolt tagasi saata.
 • Brutokaal, netokaal
 • Kogus, pakkeüksuste arv
 • Ühiku hind
 • Valuuta
 • Eksportööri allkiri ja pitsat

 

Kui kaup on kindlustatud, peab see olema ka arvel välja toodud.

The use of an EORI number enabling to identify economic operators within the entire EU customs territory became mandatory for all economic operators engaged in import or export of goods, transit transportations or when performing other customs related activities.

 

Ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise (Economic Operators Registration and Identification, EORI) süsteem loodi turvameetmete rakendamiseks. Turvameetmed on tõhusamad, kui asjaomaseid isikuid saab identifitseerida ühtse numbri järgi, mis on iga üksikisiku puhul kordumatu ja kehtib kogu ühenduses.

 

In Estonia EORI number is issued by Tax and Customs Board.

 

Additional information: http://www.emta.ee/eng/business-client/customs-trade-goods/economic-operators-registration-and-identification-system-eori

В случае, если таможенные формальности в Норвегии/Швейцарии организует DPD или ее представитель, счет за таможенные сборы выставляется Получателю, как правило, в течение 1 недели после организации таможенных формальностей. Товар доставляется Получателю сразу же после выполнения таможенных формальностей. У Получателя, как правило, на оплату таможенных сборов есть 30 календарных дней. Если оплата не совершается своевременно, отправляется первое напоминание и Получателю, как правило, дается дополнительный срок 15 календарных дней. Если и после этого оплата не совершена, отправляется повторное напоминание, и если оплата не совершается, соответствующий счет выставляется DPD Eesti. DPD Eesti в свою очередь выставляет счет Получателю.

Поэтому мы рекомендуем убедиться, что с Получателем имеется четкая договоренность касательно оплаты связанных с выполнением таможенных формальностей расходов, при возможности убедиться в платежеспособности Получателя и руководствоваться соответственно полученной информации.