Your delivery experts

DPD Siuntų pristatymo taisyklės

DPD draudžiamų siųsti daiktų sąrašas.

IŠTRAUKA iš Siuntų pristatymo Taisyklių, patvirtintų 2015.01.06

10.1. Tranzitinių (neišmuitintų) siuntų Europos Sąjungos vidaus teritorijoje.

10.2. Siuntų, kurios neatitinka šių Taisyklių 3.1 punkte nustatytų išmatavimų ir svorių standartų, išskyrus atvejus, kai Klientas su DPD raštu dėl to atskirai susitaria.

10.3. Siuntų į pašto dėžutes, nesupakuotų, blogai supakuotų siuntų.

10.4. Uždraustų siųsti daiktų:

10.4.1. didelės vertės daiktai (juvelyriniai papuošalai, meno kūriniai, antikvariniai daiktai, taurieji metalai, brangakmeniai), pinigai, bilietai, čekiai, loterijos bilietai, banko kortelės, vertybiniai popieriai, akcijos, vekseliai bei kiti dokumentai (įskaitant, bet neapsiribojant asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, diplomus) ir daiktai, kurių patyrus žalą neįmanoma atkurti, rekonstruoti ir (arba) pakeisti lygiaverčiais;

10.4.2. ginklai, šaudmenys, sprogmenys, lengvai užsidegančios, nuodingos ir radioaktyvios medžiagos ar atliekos, narkotinės ir psichotropinės medžiagos bei medžiagos ar produktai, kurie dėl savo cheminių ar fizinių savybių gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, saugumui, aplinkai ar turtui ir yra įtraukti į Jungtinių Tautų Organizacijos ekspertų komiteto pavojingų medžiagų sąrašą;

10.4.3. bet kurie daiktai, prekės, medžiagos, kurių vežimas (įvežimas, išvežimas, gabenimas) yra uždraustas pagal bent vienos iš valstybių, kurių teritorija vykdomas vežimas, teisę; 

10.4.4. tabako gaminiai ir alkoholiniai gėrimai tarptautinėse siuntose;

10.4.5. žmogaus palaikai ar kūno dalys;

10.4.6. gyvi gyvūnai ir augalai;

10.4.7. greitai gendantys maisto ir ne maisto produktai ir daiktai, kuriems vežti reikia specialios įrangos, saugumo priemonių, leidimų ar specialios temperatūros, oro drėgmės ar kitų išskirtinių sąlygų.

Pastabos: 
a) Taisyklėse nurodytų ribojimų sąrašas nėra baigtinis. Siuntos tinkamumą siųsti įvertina ir už jos pakuotę bei turinį visiškai atsako Siuntėjas. Užsakydamas Uždraustų siųsti daiktų pristatymą, perduodamas arba bet kokiu būdu sąlygodamas jų perdavimą pervežimui, Siuntėjas prisiima visišką atsakomybę už visus tokio žingsnio padarinius ir privalo padengti DPD dėl šios priežasties patirtus nuostolius, jeigu tokie atsiranda.

b) DPD neprisiima atsakomybės už priimtas siuntas su Taisyklių šiame skyriuje nurodyto turinio daiktais (prekėmis), medžiagomis. DPD turi teisę bet kuriuo metu nustatyta tvarka sustabdyti pristatymą ir patikrinti siuntos turinį, surašant aktą, jeigu turi įtarimų, kad siuntoje DPD nežinant buvo perduoti pristatymui Uždrausti siųsti daiktai, kurie gali kelti pavojų žmonių sveikatai ar kitoms siuntoms, aplinkai, transporto priemonei arba yra draudžiami vežti kitų valstybių teritorija. Tokiu atveju DPD imasi visų būtinų saugumo priemonių ir turi teisę kreiptis į atitinkamas valstybines institucijas.

c) DPD teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę perduoti Lietuvos Respublikos teisėsaugos ar muitinės institucijoms, jų reikalavimu, sulaikomas ar konfiskuojamas siuntas. Už sulaikytų ir konfiskuotų siuntų turinį atsako Siuntėjas.