Your delivery experts

Beeldmerk

Het DPD-beeldmerk vormt een onderdeel van het intellectueel eigendom.

Het DPD-beeldmerk wordt beschermd door het Benelux merkenrecht, maar ook door het Wipo (World Intellectual Property Organization). 

Dat betekent dat je het DPD-beeldmerk niet geheel, gedeeltelijk of bewerkt mag gebruiken in communicatie uitingen (zoals folders, brochures of bijv. leaflets). Je mag het dus ook niet plaatsen op jouw eigen website of in enige andere vorm openbaar maken of vermenigvuldigen. 

Ongeoorloofd openbaar maken of vermenigvuldiging van het DPD-beeldmerk in welke vorm dan ook levert een schending van het intellectueel eigendomsrecht  op en is dientengevolge strafbaar.