Your delivery experts

Záväzok k uhlíkovej neutralite

Záväzok k uhlíkovej neutralite

 

Ako to robíme:

Naším cieľom je, aby každý balík bol uhlíkovo neutrálny pre všetkých našich zákazníkov a bez ďalších nákladov pre nich. Meriame naše emisií CO2, snažíme sa o ich redukciu a o kompenzáciu zostávajúcich emisií. DPDgroup si stanovila cieľ znížiť do roku 2020 množstvo emisií CO2 v cestnej preprave o 10 % na každý balík v porovnaní s rokom 2013. 

 

  • Zvýšením efektívnosti našej prepravnej siete 
  • Zavádzaním inovatívnych riešení, ako sú Predict alebo Pickup
  • Častejším využívaním vozidiel s alternatívnym pohonom
   

S cieľom kompenzovať zostávajúce emisie z dopravy financujeme projekty výroby energie z obnoviteľných a čistejších zdrojov tak, že nakupujeme uhlíkové kredity. Spoločne s EcoActom, európskym lídrom na uhlíkovom trhu, sme zaviedli kompenzačný program s najprísnejšími medzinárodnými štandardmi.