Your delivery experts

Obchodná faktúra. Pre vývoz do celej EÚ.

Podľa súčasných colných predpisov treba deklarovať všetky zásielky s tovarom a dokumentmi do krajín mimo EÚ. To znamená, že k zásielke treba pripojiť obchodnú faktúru a predbežnú faktúru. Obchodná faktúra sa vystavuje vtedy, keď má tovar trhovú hodnotu. Predbežná faktúra sa vystavuje vtedy, keď tovar nemá trhovú hodnotu.

Tento dokument podáva informácie o odosielateľovi a príjemcovi a najmä úplný opis obsahu zásielky a podrobné údaje o jeho cene. Deklarácia musí obsahovať podpis odosielateľa. K zásielke treba priložiť jej originál a tri kópie.

City Service

Expresné doručenie

do 2hodín

kdekoľvek v Bratislave