Your delivery experts

Tovar vylúčený z prepravy.

Nielen kvôli našej vlastnej ochrane, ale aj kvôli ochrane samotných zákazníkov, sme vytvorili zoznam tovaru vylúčeného z prepravy a aj uskladňovania. Ide o tovar, ktorý je klasifikovaný ako nebezpečný podľa národných a medzinárodných zákonov. Z prepravy sú vylúčené taktiež všetky položky, ktoré môžu predstavovať riziko pre ľudí či iné prepravované tovary.

Úplný zoznam nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach a tu:

Klenoty, šperky, drahé kamene a drahé kovy

Mince a bankovky akéhokoľvek druhu

Kreditné karty, šekové knižky, doklady

Umelecké predmety

Zakázané publikácie každého druhu

Alkohol (s výnimkou alkoholických drinkov)

Mrazený tovar alebo tovar podliehajúci skaze

Rastliny

Živé zvieratá alebo ich pozostatky

Ilegálne drogy

Strelné zbrane, strelivo, výbušniny, omamné a psychotropné látky

City Service

Expresné doručenie

do 2hodín

kdekoľvek v Bratislave