Your delivery experts

Vývozné vyhlásenie. Vyžaduje sa pre tovar s hodnotou nad 1 000 €.

Vývozné vyhlásenie sa vyžaduje pre krajiny mimo EÚ pre všetky tovarové zásielky, ktorých hodnota presahuje 1 000 €. Ak hodnota zásielky presahuje 3 000 €, príslušný colný úrad musí túto zásielku odbaviť vopred.

Pre vývozné vyhlásenie je k dispozícii štandardný formulár, ktorý možno získať napríklad v obchodnej komore. Formulár pozostáva z troch strán, ktoré treba po vyplnení predložiť colnému úradu príslušnému pre vývoz.

Po odbavení si tento úrad ponechá 1. stranu na účely zaznamenávania údajov, 2. strana ide národnému štatistickému úradu a 3. stranu dostane odosielateľ.

Pri viacerých položkách treba uvádzať kľúčové čísla alebo iné kódy. Ak nepoznáte tieto kľúčové čísla, môžete si stiahnuť súbory, ktoré vám poskytnú potrebné informácie.

Informácie o správnom vypracovaní všetkých položiek sa nachádzajú v našom sprievodcovi.

 

City Service

Expresné doručenie

do 2hodín

kdekoľvek v Bratislave