Your delivery experts

Vyberte si praktické doplnkové možnosti podľa vašich potrieb.

DPD ponúka množstvo doplnkových možností, ktoré pokrývajú všetky aspekty vnútroštátnej prepravy balíkov. Použitím nášho systému si môžete poskladať presné riešenie, ktoré bude zodpovedať vašim požiadavkám.