Your delivery experts

Palivový poplatok

Obdobie

Priemerná cena motorovej nafty

za predchádzajúci mesiac

Palivový poplatok

vnútroštátna preprava

Palivový poplatok

medzinárodná preprava

12/ 2019

1,240 €

3%

3%

11/ 2019

1,242 €

3%

3%

10/2019

1,216 €

3%

3%

9/ 2019

1,204 €

3%

3%

8/ 2019

1,226 €

3%

3%

7/ 2019

1,204 €

3%

3%

6/ 2019

1,274 €

4%

4%

5/ 2019

1,251 €

4%

4%

4/ 2019

1,246 €

4% 

4%

3/ 2019

1,211 €

3%

3%

2/ 2019

1,182 €

2%

2%

1/ 2019

1,223 €

3%

3%

Pohonné hmoty tvoria výraznú časť nákladov kuriérskej spoločnosti, preto v súčasnosti všetky kuriérske spoločnosti účtujú k svojim cenám za prepravu aj palivovú prirážku, ktorej výška závisí od aktuálnej ceny pohonných hmôt. Ak cena pohonných hmôt stúpne nad určitú hranicu, premietne sa to zároveň aj do ceny prepravy prirátaním percenta podľa aktuálnej výšky ceny motorovej nafty. 

Priemernú cenu nafty monitoruje Štatistický úrad na týždennej báze a z jeho údajov vychádzame pri určovaní percenta, ktoré bude pripočítané vo výslednej faktúre za služby DPD.

 

Vnútroštátna preprava

 

Medzinárodná preprava

 

cena motorovej nafty

 

cena motorovej nafty

 

       do 1,0 €

0 %

       do 1,0 €

0 %

  1,1 - 1,14 €

1 %

  1,1 - 1,14 €

1 %

1,15 - 1,19 €

2 %

1,15 - 1,19 €

2 %

1,20 - 1,24 €

3 %

1,20 - 1,24 €

3 %

1,25 - 1,29 €

4 %

1,25 - 1,29 €

4 %

1,30 - 1,34 €

5 %

1,30 - 1,34 €

5 %

1,35 - 1,39 €

7 %

1,35 - 1,39 €

7 %

1,40 - 1,44 €

9 %

1,40 - 1,44 €

9 %

Za každých ďalších 0,05 € budú účtované 2% dodatočného palivového príplatku.