Your delivery experts

Výmenný balík

Ideálne riešenie pre reklamácie a garančné nároky. Od vás vyzdvihneme nový tovar, dopravíme ho k vášmu zákazníkovi a následne odvezieme chybné zásielky späť k vám. Nemusíte čakať na vašich zákazníkov a máte možnosť lepšie monitorovať tok vášho tovaru.

Služba Výmenný balík dopĺňa štandardný produkt DPD CLASSIC. Je rozšírením ponuky o výmenu tovaru, resp. balíka pri jeho doručení a jeho následné odoslanie. Odosielateľ zabalí tovar a priloží do balíka prepravný štítok pre spätnú prepravu spolu s dodatkovým štítkom. Pri doručení balíka potvrdí príjemca prevzatie balíka do rozvozovej súpisky a potom je príjemcom vymenený celý balík, prípadne jeho obsah. Následne je balík prijatý kuriérom na spätnú prepravu k odosielateľovi. Túto službu poskytuje DPD na celom území Slovenskej republiky a dodacia doba je štandardne v nasledujúci pracovný deň. Službu Výmenný balík môže využiť zákazník, ktorý má s DPD uzavretú platnú Zasielateľskú zmluvu. DPD neručí za stav a úplnosť odovzdaného spätného balíka.