Your delivery experts

DPD na Slovensku

Na slovenský trh preniklo DPD v roku 2002, čím pokračuje v napĺňaní svojho zámeru: získať významný podiel na trhu vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy kusových zásielok aj v strednej a východnej Európe.

Rastúce požiadavky zákazníkov v Slovenskej republike sú v súčasnosti zabezpečené centrálnym sortovacím strediskom v Dolnom Hričove a štrnástimi regionálnymi depami v Bratislave, Trnave, Nitre, Nových Zámkoch, Trenčíne, Prievidzi, Vlkanovej, Ružomberku, Rimavskej Sobote, Poprade, Košiciach, Prešove, Humennom a v Senici. Svojim zákazníkom DPD ponúka široké portfólio služieb profesionálneho balíkového prepravcu, a to od základného štandardu až po doručovanie na druhý deň v určenom čase. DPD je cestným prepravcom, čo výrazne šetrí náklady na doručenie zásielky, doručovacie časy sú porovnateľné s leteckou prepravou, ale pri podstatne nižších nákladoch.

Každý deň a za každého počasia vyrážajú na cesty zamestnanci spoločnosti DPD, aby doručili Váš balík spoľahlivo a včas. 

DEPO 650 -
Technická 7, 821 04 Bratislava

 

DEPO 651 -
Matúškova 49, 976 31 Vlkanová (KK Company, Logistic Park)

 

DEPO 652 - 
Železiarenská 49, 040 11 Košice

 

DEPO 653 - 
Na skalu 504/3,  013 41 Dolný Hričov 

 

DEPO 654 -
Ľ. Stárka 2847, 911 05 Trenčín 

 

DEPO 655 - 
Dolné hony 3, 949 01 Nitra

 

DEPO 656 - 
Teplická 4, 058 01 Poprad

 

DEPO 657 - 
Sobôtka 34, 979 01 Rimavská Sobota

 

DEPO 658 - 
Strojárenská ul. 1/A, 917 01 Trnava

 

DEPO 659 - 
Masarykova 22, 080 01 Prešov

 

DEPO 662 - 
Družstevná 26, 066 01 Humenné

 

DEPO 663 - 
Bystrická cesta 5561, 034 01 Ružomberok

 

DEPO 664 - 
Košovská cesta 28, 971 01, Prievidza

 

DEPO 665 - 
Považská 2, 940 01 Nové Zámky

 

DEPO 668 - 
Tehelná 1168, 905 01 Senica