DPD na Slovensku

Na slovenský trh preniklo DPD v roku 2002, čím pokračuje v napĺňaní svojho zámeru: získať významný podiel na trhu vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy kusových zásielok aj v strednej a východnej Európe.

Rastúce požiadavky zákazníkov v Slovenskej republike sú v súčasnosti zabezpečené centrálnym sortovacím strediskom v Dolnom Hričove a štrnástimi regionálnymi depami v Bratislave, Trnave, Nitre, Nových Zámkoch, Trenčíne, Prievidzi, Vlkanovej, Ružomberku, Rimavskej Sobote, Poprade, Košiciach, Prešove, Humennom a v Senici. Svojim zákazníkom DPD ponúka široké portfólio služieb profesionálneho balíkového prepravcu, a to od základného štandardu až po doručovanie na druhý deň v určenom čase. DPD je cestným prepravcom, čo výrazne šetrí náklady na doručenie zásielky, doručovacie časy sú porovnateľné s leteckou prepravou, ale pri podstatne nižších nákladoch.

Každý deň a za každého počasia vyrážajú na cesty zamestnanci spoločnosti DPD, aby doručili Váš balík spoľahlivo a včas. 

mapa_na_web_imagelarge.png

Sehr geehrte Besucher der DPD Website,

vielen Dank für Ihr Interesse an DPD. Ihre Suchanfrage hat Sie auf diese Seite verlinkt. Diese entspricht aber nicht Ihrem Herkunftsland. Wählen Sie hier die zu Ihrem Herkunftsland passende DPD Website