Your delivery experts

Webové služby

Webové služby API k Zákazníckemu portálu poskytujú riešenie pre aplikácie, aby mohli medzi sebou lepšie komunikovať a vymieňať si informácie prostredníctvom internetu. 

  • Manuál pre webové služby API (870,19 kB)
  • API_2.3_2019 (3,05 MB)
  • Integrácia objednávky (255,77 kB)