Your delivery experts

Practical online parcel tracking.

If you wish to know where your DPD parcel is at any specific time you can check on its current shipping status by entering the parcel label number or your reference number in the field below.

 

Ieškoti pagal siuntos nr.
Ieškoti pagal nuorodos nr.

Vartotojas sutinka naudotis Tracking krovinio sekimo sistema stebėjimui siuntos, kuri jo paties arba jo vardu buvo atiduoda gabenimui DPD. Draudžiama naudoti Tracking ir jame esančius duomenis kitais tikslais.
Vartotojas taip pat sutinka naudoti turimus DELI%1Com%2 Deutscher Paket Dienst GmbH & Co. KG vartotojo ID ir slaptažodžius tik savo kompanijoje ir neperleisti jų tretiems asmenims. Sulaužius šį susitarimą prieigos teisės į DELIS gali būti anuliuotos ir slaptažodžiai / vartotojo ID gali būti ištrintas.