www.dpd.com

DPD saadetise parktiline jälgimine reaalajas.

Kui Te soovite teada, kus Teie DPD saadetis ükskõik millisel ajal on, siis võite selle asukoha teada saada, et sisestate allolevale väljale saadetise kviitungi numbri või oma viitenumbri.


Valige sihtkeel:
DPD-saadetise jälgimissüsteem, millele Tracking juurdepääsu võimaldab, ning Tracking'i kaudu edastatavad andmed saadetise jälgimissüsteemi kohta kuuluvad DPD eraomandusse. DPD lubab oma saadetise jälgimissüsteemi kasutada ainult päringute tegemiseks nende saadetiste seisundi kohta, mis on DPD-le edasi- ja kättetoimetamiseks antud teie enese poolt või mille on DPD-le samal ja mitte muul eesmärgil edastanud mõni kolmas isik teie nimel. Ilma DPD otsesõnalise kirjaliku loata ei ole teil õigust andmeid saadetise jälgimise kohta mõnel veebileheküljel avaldada, neid mujal taasesitada, levitada, paljundada, salvestada, kasutada või kommertsotstarbel müüa. See juures on tegemist individuaalse teenusega. Seega ei ole teil õigust anda Tracking saadetise jälgimissüsteemi või saadetise jälgimisandmete kasutamist teistele osapooltele. Selle nõude rikkumise korral võidakse teie Tracking'i kasutusõigus tühistada ja salasõnad / kasutajatunnused kustutada. Lisaks võib antud nõude rikkumine tuua kaasa trahvi.
Tracking'i või saadetise jälgimissüsteemi / saadetise jälgimisandmete kasutamine, mis ei ole kooskõlas nende lepingutingimustega, toimub omavoliliselt ja on rangelt keelatud.