Your delivery experts

Praktické sledovanie balíka online.

Ak si želáte vedieť kde sa váš balík nachádza v konkrétnom čase, môžete si skontrolovať jeho aktuálnu polohu zadaním čísla balíka alebo referenčného čísla do polí nižšie.

 

Vyhľadávanie podľa čísla balíka
Vyhľadávanie podľa referenčného čísla

Používateľ súhlasí s použitím Tracking systému, ktorý slúži iba na sledovanie zásielok odovzdaných na doručenie spoločnosti DPD. Je zakázané využiť Tracking a údaje, ktoré poskytuje za iným účelom.
Používateľ taktiež súhlasí s používaním ID a hesla, ktoré mu sprístupní DELICom len pre jeho spoločnosť a neposkytne ich tretej strane. Pri porušení týchto pravidiel môže byť používateľovi zrušený prístup do databázy a jeho heslo bude zrušené.