Your delivery experts

De handelsfactuur. Voor alle EU-uitvoer.

Volgens de geldende douanewetgeving moeten alle zendingen van goederen of documenten naar landen buiten de EU worden aangegeven. Er moet dus een handelsfactuur of een pro forma factuur worden meegezonden. Gaat het om goederen met handelswaarde, dan dient een handelsfactuur te worden bijgevoegd. Voor goederen zonder handelswaarde volstaat een pro forma factuur.

Deze documenten bevatten behalve informatie over de afzender en de ontvanger ook een volledige beschrijving van de inhoud van de zending, plus de nodige gegevens over de waarde van de verzonden producten. Deze verklaring moet door de afzender worden ondertekend. Met elke zending moeten één originele factuur en vier kopieën worden meegestuurd.

Hier vindt u een online formulier waarmee u een handelsfactuur of pro forma factuur kunt opstellen. Deze kunt u vervolgens op het briefpapier van uw onderneming afdrukken.

Factuurgegevens

Uw invoer is niet volledig. Gelieve het veld invullen:

Factuuradres

Adres van de ontvanger


Verder