Your delivery experts

Uw zendingen plannen – heel gemakkelijk.

 

Via DPD kunt u bijna alles naar vrijwel elk land verzenden. De zending mag echter nooit inbreuk maken op de wetgeving zoals die op internationale goederenzending van toepassing is – de bepalingen voor de buitenlandse handel, de door IATA (internationale organisatie voor het vrachtvervoer door de lucht) vastgelegde regels, etc.

We hebben daarom een lijst opgesteld met verboden goederen. Dat zijn goederen die we met het oog op uw – en onze eigen – veiligheid niet kunnen opslaan of vervoeren. U zult verder rekening moeten houden met bepaalde invoerregels; deze kunnen variëren al naar gelang de soort goederen dat u verzendt en het land waarheen u deze verzendt. Een overzicht van de wetgeving op het gebied van de invoer vindt u in onze Verzendplanner.

Shipping planner
Shipping planner for international DPD CLASSIC parcels
Country of destination:*
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Type of goods:**

Hoe kunnen we helpen?

Contacteer ons

DPD Web Parcel 

The mobile parcel label - pay online & download it

Learn more