Your delivery experts

Geldig vanaf 1 november 2018

Toeslag

Omschrijving

Tarief

Belgian road taks

Dit is een toeslag gebaseerd op de taks door de overheid geïmplementeerd vanaf 1 april 2016 waarbij alle vrachtwagens met een maximaal toegelaten totaalgewicht (MTT) van meer dan 3,5 ton een kilometerheffing moeten betalen voor het gebruik van de autosnelwegen en bepaalde gewest-  en gemeentewegen in België.

€0,04

Brandstoftoeslag

De hoogte en de duur van deze toeslag wordt bepaald door DPD op advies van erkende instanties. Een overzicht van de huidige  brandstoftoeslag vindt u hier  www.dpd.be/brandstoftoeslag.

Variabel per maand

Undeliverable parcel

In geval dat een pakket retour wordt gezonden omwille van een foutief adres, een foutieve postcode of omwille van weigering van ontvangst door de ontvanger, wordt een toeslag aangerekend.

€5,00

Toeslag afmetingen/gewicht niet gerespecteerd (OS/OW)

Bij een overschrijding van de gestelde maximale afmetingen en gewichten behoudt DPD Belgium nv het recht het pakket te weigeren, terug te sturen of een extra toeslag (per pakket) in rekening te brengen.

€46,22

Toeslag limited quantity (LQ)

Toeslag voor het vervoer van pakketten met een gelimiteerde hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen.

€1,17

Toeslag niet bandsorteerbaar

Toeslag voor pakketten die manueel behandeld en gesorteerd moeten worden.

€2,30 per pakket

Toeslag DAP

Is een toeslag voor zendingen buiten de Europese Unie (vb. Zwitserland) wanneer dat de door de douane berekende invoerrechten en belastingen ten laste van de ontvanger vallen. In dit geval worden de kosten doorbelast aan de ontvanger en wordt er een administratieve toeslag aan de verzender aangerekend.

€10,00

Eilandentoeslag

Voor leveringen op bepaalde eilanden wordt er een toeslag aangerekend. Zie overzicht bestemmingen en looptijden op de volgende pagina voor de toeslagen die van toepassing zijn.

Variabel per land

Toeslag niet-Europese unie

Kosten voor douaneformaliteiten bij de levering van pakketten buiten de Europese unie.

€ 34,06

Toeslag niet-Europese unie Collection Request

 Kosten voor douaneformaliteiten bij de terughaling van pakketten buiten de Europese Unie

€53,57

Toeslag herlabeling of pakketlabels geprint door DPD

Wanneer DPD in opdracht van de verzender pakketlabels print of indien pakketlabels herprint dienen te worden (niet-leesbaar, foutieve barcode…), wordt er per geprint label een toeslag aangerekend.

€0,27

Collection fee

Toeslag van € 6 voor de ophaling van pakketten thuis of op kantoor

€6

Security Surcharge

Een toeslag van € 0,10 per pakket voor maatregelen (zoals verhoogde samenwerking met overheden, introductie van veiligheidscontroles) die bijdragen tot het vermijden van gevaarlijke situaties. 

€ 0,10