Your delivery experts

DPD Eesti: kogu Eestit ja Euroopat kattev pakiveo võrgustik

Pidevalt muutuval turul oleme valinud oma strateegiaks vastata nendele muutustele, juhindudes oma klientidest ja nende vajadustest. See tähendab meie jaoks kliendikesksust. Laiendame oma toodete ja teenuste valikut vastavalt turu vajadustele, millega tagame paindlikkuse ja parima teenuste valiku. DPD professionaalsed töötajad seisavad hea kiire, lihtsa ja usaldusväärse pakiveoteenuse eest

Meie teenuste ja toodete valik katab kõik pakiveo vajadused. DPD pakub efektiivseid lahendusi kõikidele klientidele. Kiired tarneajad, lihtsad süsteemid, kliendile lähedal olek ja kohaliku turu tundmine on vaid mõned DPD teenuse eelised.

Pickup punktid ja e-teenindus muutuvad ka väiksemate pakikoguste saatjatele DPD standard- ja ekspress pakiveoteenuste kasutamise lihtsasti kättesaadavaks ning mugavaks. Pakid saab teele panna kogu Eestit katva Pickup võrgustiku kaudu ja samuti meie e-teeninduse telli.dpd.ee abil, mis on loodud just väiksemate ja keskmiste pakimahtudega klientide vajadusi arvestades.

DPD on keskendunud klientide vajaduste rahuldamisele ning seadnud kvaliteetse teenuse oma prioriteediks. Meie eesmärgiks on pidev areng, mistõttu jälgime kvaliteedijuhtimise süsteemi võtmenäitajate põhjal arengu suundumusi.

Loe lisa

Sertifitseerimisasutus on DPD kvaliteedijuhtimise süsteemi üle kontrollinud ja väljastanud selle põhjal ISO 9001 sertifikaadi. Vastame meeleldi sinu küsimustele seoses DPD kvaliteedijuhtimise süsteemiga. Võta meiega ühendust.

Peida

Läbipaistvus, põhjalikkus ja efektiivsus – need on märksõnad, mis iseloomustavad DPD suhtumist keskkonnakaitsesse. DPD on seadnud endale ranged ja mõõdetavad keskkonnaeesmärgid, mille saavutamiseks viiakse läbi mitmeid eraldiseisvaid tegevusi.

Loe lisa

DPD mõõdab oma progressi süstemaatiliselt, võttes aluseks rangelt määratletud kriteeriumid. Ettevõtte keskkonnajuhtimissüsteem on lisaks vastavalt ISO 14001 standardile sertifitseeritud ja sõltumatu sertifitseerimisasutus viib selles osas läbi regulaarseid kontrolle. DPD keskonnajuhtimissüsteem sertifitseeriti vastavalt ISO 14001:2004 standardile esmakordselt 2011. aastal. Kesksel tasandil paika pandud keskkonnapoliitika tagab ettevõtte keskkonnanäitajate optimeerimise vastavalt eelnevalt välja arvutatud ja selgelt defineeritud eesmärkidele. Arvestatakse selliseid keskkonna-alased näitajad nagu energiatarbimine, emissioon, jäätmeteke ja reoveeteke ning selliseid kaudseid faktoreid nagu ettevõtte varustajate tegevuse monitoorimine, suhted varustajatega ja mitmete muude osapooltega. DPD keskkonnajuhtimissüsteemi aluseks on regulaarsed majasised kontrollid ehk niinimetatud siseauditid koos keskkonnale oluliste võtmeandmete analüüsimisega. Seejärel viivad sõltumatud UA.B “DNV GL Lietuva” audiitorid läbi välisauditi, et hinnata keskkonnajuhtimissüsteemi funktsionaalset võimekust lähtuvalt ISO 14001 standardi kõikidest olulistest käsitlusaladest. Samas vaadatakse üle ka keskkonnajuhtimissüsteemi pideva arengu kriteeriumid ning analüüsitakse, hinnatakse ja dokumenteeritakse DPD keskkonnapoliitika organisatsioonisisene ulatus.

Kui soovid saada ISO 14001 sertifikaadile vastava DPD keskkonnajuhtimissüsteemi kohta täpsemat informatsiooni, vastame meeleldi. Võta meiega ühendust.

Peida