Your delivery experts

Brexit

Kuni Brexiti kõnelused jätkuvad, valmistub DPD võimalikeks suurteks muudatusteks Suurbritannia ja Euroopa Liidu vahelises kaubanduses ning töökorralduses, et tagada teie postipakkide kiire ja sujuv piiriülene kättetoimetamine. ÜK ja ELi läbirääkimised alles käivad ning praeguseks pole ikka veel selge, kuidas tulevased kaubandussuhted toimima hakkavad. DPD hoiab end Brexiti protsessiga kursis ja koostab plaane, mis sobiksid kõige tõenäolisemate läbirääkimistulemustega.

 

Kas olete igaks Brexiti variandiks valmis?

 1. Kas olete hinnanud, kuidas leppeta Brexit teie äritegevust mõjutaks?
 2. Kas olete Incotermsi tarneklauslites toodud DAP-teenuses (ingl delivered-at-place) klientidega juba kokku leppinud?

 

EORI number

Kui te pole siiani saatnud kaupa EList välja, taotlege EORI number. EORI tähendab ettevõtjate registreerimis- ja identifitseerimisnumbrit.

Peaaegu kõigi Brexiti stsenaariumite puhul on see number vajalik, et teie ettevõte saaks eksportida kaupu Ühendkuningriiki. Seda nõutakse teie ettevõttelt ka kaupade importimiseks Ühendkuningriigist Euroopa Liitu.

EORI registreerimine on lihtne ja seda saab teha kohaliku tolliameti veebilehel, kus enamasti on juhised, mis selgitavad, mida täpselt teha.

Võib kuluda 3 päeva, kuni EORI number hakkab kehtima.  Pidage meeles, et kui te püüate Ühendkuningriigist (või ükskõik millisest ELi välisest riigist) importida või sinna eksportida, siis selle numbri puudumisel peetakse teie kaubad kinni.

https://www.emta.ee/et/ariklient/toll-kaubavahetus/ettevotja-registreerimine-eori

 

EORI number on struktureeritud järgmiselt:

Väli

Sisu

Välja liik

Vorming

Näide

1

Numbri määranud liikmesriigi identifikaator (ISO alpha-2 riigikood)

Tähestikuline 2

a2

PL

2

Kordumatu tunnusnumber liikmesriigis

Tähtnumbriline 15

an..15

1234567890ABCDE

EORI numbri näide: PL1234567890ABCDE Poola eksportijale (riigikood PL), mille kordumatu riiklik tunnusnumber on 1234567890ABCDE.

 

Kaubad (HS-kood)

Hakake otsima HS (harmoneeritud süsteemi) koode toodetele, mida soovite EList eksportida. HS-koodi tuntakse ka kaubakoodi nime all. 

Need koodid võimaldavad tollil aru saada, millise tootega on tegemist ja millist käibe- või tollimaksumäära kaupadele määrata. Ilma HS-koodideta ei ole võimalik kaupu eksportida ega importida.  

Link Taric‘i ELi veebilehele: http://ec.europa.eu/taxation_customs. Selle veebilehe abil leiate oma tootevaliku HS-koodid.

 

Structure of TARIC codes and of the additional codes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

HS Chapter

HS Heading

HS Subheading

CN Subheading

Taric Code

Additional

TARIC code

1 kuni 6 on identsed üle maailma (välja arvatud mõned riigid)

7 kuni 10: kaupade üksikasjad

11 kuni 14: lisakood impordil, mis mõjutab maksukoodi

 

Faktuurarve

Kui te saadate kaupu Euroopa Liidust välja, on vajalik faktuurarve või pro forma arve. See on peamiselt deklaratsioon, mis sisaldab kaupade kohta kogu teavet, mida tolliamet kasutab tasutavate maksude määramiseks. Faktuurarvet kasutatakse siis, kui kaubad on seotud kaubandustehingute või edasimüügiga. Pro forma arvet kasutatakse kaubandusliku väärtuseta kaupade saatmisel (näiteks näidised).

 

SPRN-number

Kui ekspordite kaupa Eestist Põhja-Iirimaale või Suurbritanniasse, on teil vaja SPRN-numbrit.

Mis on SPRN-number?

SPRN (ingl Small Parcel Registration Number) on väikeste pakkide registreerimisnumber. SPRN-numbrit rakendatakse kõikide pakkide korral, mille väärtus jääb alla 135 £. See puudutab Eestist Põhja-Iirimaale ja Suurbritanniasse eksporditud kaupa.

Milleks on vaja SPRN-numbrit?

Kui esitate meile saadetise andmetega oma SPRN-numbri, ei pea saadetise vastuvõtja maksma selle pealt Ühendkuningriigis käibemaksu. Selle asemel kohaldab Ühendkuningriigi tolliamet käibemaksu otse teile. Maksu ei pea tasuma enne 2019. aasta oktoobrit – oktoobris esitatud arved hõlmavad tagasiulatuvalt kõiki alates 31. oktoobrist teele pandud saadetisi (leppeta Brexiti korral).

Kuidas SPRN-numbrit saada?

SPRN-number on kohustuslik kõikide saadetiste korral, mis saadetakse Eestist Põhja-Iirimaale ja Suurbritanniasse. SPRN-numbri saate siit.

 

Hoolitsege selle eest, et kirja saaks kõikide vastuvõtjate e-posti aadressid ja mobiiltelefoni numbrid.

Kontaktandmed on määrava tähtsusega kõikide saadetiste puhul, mis liiguvad Eestist Ühendkuningriiki ja vastupidi. Esitatud kontaktandmeid kasutatakse selleks, et teie klientidega ühendust võtta ning teavitada neid maksudest ja tollimaksudest, mis tuleb tasuda. Me ei saa töödelda saadetisi, mille saateandmetes ei ole täpsustatud vajalikke kontaktandmeid.

 

Andmed

Kui saadate DPDga API, integreeritud süsteemi või EDI (elektrooniline andmevahetus) kaudu, siis palun arutage läbi tegevused oma IT-meeskonnaga, kuna Brexitiks valmistumiseks tuleb teha uuendusi tagamaks, et sellised andmed nagu kirjeldused, väärtused või HS-koodid on sisestatud ja DPD formaadis. Kui andmed ei ole täielikud ja/või on ebatäpsed, on võimalik, et pakke ei saadeta saatjariigist edasi.

 

Allolev "Juhend: kohustuslikud andmed" annab ülevaate andmetest, mis on saatjal kohustuslik esitada pakkide saatmisel väljaspool Euroopa Liitu. 

 

Lisateabe saamiseks võtke ühendust müügiosakonnaga telefonil +372 613 0020 või saates e-kirja aadressile [email protected].

 

Kaupade eksportimisel esitatavad kohustuslikud andmed:

 • Kauba üksikasjalik kirjeldus ja kaubakood;
 • Kauba väärtus ja päritolumaa;
 • Saatja andmed: täpne aadress, EORI kood, kontakttelefon, e-kirja aadress;
 • Saaja andmed: täpne aadress, EORI kood (kui saajaks on ettevõte), kontakttelefon, e-kirja aadress. NB! Juhul kui saaja kontakttelefon on puudu, ei saadeta kaupa saatjariigist edasi. 

Arvetel peavad kajastuma järgmised andmed:

 

 • kaupade üksikasjalik kirjeldus;
 • saaja mobiiltelefoni number;
 • saatja e-posti aadress;
 • saatja EORI number;
 • saaja EORI number (kui saaja on äriühing);
 • saatja KMKR-number;
 • saatja SPRN-number pakkide korral, mille väärtus jääb alla 135 £;
 • kauba väärtus.