Your delivery experts

Euroopa

Siit leiad info transpordihindade ja -tsoonide kohta Euroopas.

 

Kaal kuni kg

 

1

3

10

20

31,5

m3

 

0,004

0,012

0,04

0,08

0,126

 

Helsingi, Espoo,

Vantaa

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

 

Muu Soome, Rootsi,

Poola

14,00

17,00

19,00

21,00

24,00

Tsoon 1

Belgia, Holland, Saksamaa,

Tšehhi, Slovakkia

18,00

22,00

27,00

32,00

37,00

Tsoon2

Austria, Taani, Luksemburg,

Ungari, Suurbritannia

21,00

26,00

32,00

37,00

42,00

Tsoon3

Prantsusmaa, Iirimaa, Sloveenia,

Itaalia, Hispaania

23,00

29,00

36,00

42,00

47,00

Tsoon4

Horvaatia, Kreeka*, Bulgaaria,

Portugal, Rumeenia

25,00

33,00

39,00

47,00

53,00

Tsoon5

Norra*, Šveits*

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00

 • Transpordi hind on PAKI kohta. Transpordi hinna arvestamine toimub iga paki kohta eraldi.
 • Ühe paki suurim lubatud kaal on 31.5 kg ning suurimad lubatud mõõtmed: pikima külje ja põhja ümbermõõdu summa 3.0 m, kusjuures pikim külg võib olla kuni 1.75 m.
 • Korje tellimus (collection request): Saadetise pealekorje mitte maksja aadressilt. Transpordi hinnale lisandub 6,90 € / pakk
 • Erikäsitlust nõudvad pakid (metall-latid, akud, kanistrid, rehvid, pamprid, summutid, erimõõdulised, erimärgistusega „ettevaatlikult“, „paki asendi suund“ markeeritud Saadetised, kaup ulatub transpordipakendist välja, transpordipakend pole nõuetekohaselt kinnitatud vms.). Kättetoimetamise aeg võib pikeneda. Transpordi hinnale lisandub: 1,50 / pakk.
 • * Euroopa riigid, kust hetkel pakivedu Eestisse ei teostata.
 • Hinnad kehtivad Saadetise kättetoimetamisel riigi mandriosas. Saartele ja muudesse kõrvalistesse kohtadesse toimetamisel lisandub lisatasu. Täpsem info www.dpd.ee või müügiosakonnast.
 • Saadetised mõõdab ning kaalub hinnastamise tarvis DPD.
 • Paki saatmisel Norrasse ja Šveitsi lisandub hinnale tollidokumentide puudumisel nõue Kliendile 25 €. DPD ei vastuta tollidokumentide vormistamise ja neis esitatud andmete õigsuse ning piisavuse eest, samuti tolli- ega käibemaksu tasumise eest. Juhul kui DPD esindaja on tasunud tolli-ja/või käibemaksu Saaja nimel ja Saaja jätab oma kohustused DPD esindaja ees täitmata, on DPD-l õigus nõuda Saaja poolt tasumata summa tasumist Kliendilt. Igale Pakile peab olema lisatud dokumenditaskusse kauba arve 5 (viies) eksemplaris.
 • Teenuse osutamisel DPD Eesti AS poolt kohalduvad DPD tüüptingimused, mis on kättesaadavad www.dpd.ee. DPD Eesti AS-ilt teenuse tellimisel kinnitate, et olete DPD tüüptingimustega tutvunud ning kohustute neid täitma.
 • Kõigile hindadele lisandub kütuse lisatasu (lisainfo www.dpd.ee või müügiosakonnast).
 • Hinnad on ilma käibemaksuta. Hinnad on toodud EUR.

SOOME ja POOLA

Riik

Tsoonid (postiindeksid)

Eksport/Import

1/2 alus

1 alus

Soome

       
 

1-7690 ; 8100-16160 ; 16280-19950

Eksport/Import (impordil lisandub korje tasu 6,90 € aluse kohta)

62,00

73,00

 

20002-21930; 23003-27920; 28003-29940; 30000-31650; 31700-31970; 32003-32620; 32700-39990

Eksport/Import (impordil lisandub korje tasu 6,90 € aluse kohta)

76,00

87,00

 

40000-44970; 60060-69980; 84100-99999

Eksport/Import (impordil lisandub korje tasu 6,90 € aluse kohta)

94,00

105,00

 

Muu Soome

Eksport/Import (impordil lisandub korje tasu 6,90 € aluse kohta)

112,00

123,00

Poola

       
 

Kogu Poola*

Eksport/Import (impordil lisandub korje tasu 6,90 € aluse kohta)

86,00

99,00

 • Transpordi hind on ALUSE kohta. Transpordi hinna arvestamine toimub iga aluse kohta eraldi.
 • Ühe POOLALUSE lubatud mõõdud 0.8 m (pikkus) x 0.6 m (laius) x 1,95 m (kõrgus koos alusega) ja suurim lubatud kaal on 239 kg.
 • Ühe ALUSE lubatud mõõdud 1.2 m (pikkus) x 0.8 m (laius) x  2.0 m (kõrgus koos alusega) ja suurim lubatud kaal on 700 kg. Aluse madalaim arvestuslik kõrgus 1,0 m.
 • * Poola POOLALUSE lubatud mõõdud 0.8 m (pikkus) x 0.6 m (laius) x 1.80 m (kõrgus koos alusega) ja suurim lubatud kaal on 239 kg. 
 • * Poola ALUSE lubatud mõõdud 1.2 m (pikkus) x 0.8 m (laius) x  1,80 m (kõrgus koos alusega) ja suurim lubatud kaal on 700 kg.
 • Aluse ülekaalu või ülemõõdu korral on DPD õigus alus tagastada või lisandub transpordi hinnale summa, mis on võrdne poolaluse (1/2 alus) transpordi hinnaga vastavas tsoonis. Kättetoimetamise aeg võib pikeneda.

 

TAANI

Tsoonid

(postiindeksid)

1-49*

50-69*

70-99*

 

Eksport/Import (impordil

lisandub korje tasu 6.9 € 

aluse kohta)

Eksport/Import (impordil

lisandub korje tasu 6.9 € 

aluse kohta)

Eksport/Import (impordil

lisandub korje tasu 6.9 € 

aluse kohta)

1 alus

142,00

173,00

195,00

2 alust

277,00

333,00

376,00

3 alust

405,00

485,00

549,00

4 alust

533,00

639,00

723,00

5 alust

659,00

790,00

891,00

Rohkem kui 5

(kuni 10)

iga järgmine alus

125,00

150,00

169,00

ROOTSI

Eksport

Tsoonid

(postiindeksid)

1000-1999

2000-3999

4000-8299

8300-9899

 1 alus

76,00

98,00

86,00

121,00

2 alust

126,00

148,00

144,00

178,00

3 alust

182,00

214,00

207,00

256,00

4 alust

242,00

285,00

276,00

341,00

5 alust

303,00

356,00

345,00

427,00

Rohkem kui 5

(kuni 10) iga

järgmine alus

42,00

70,00

60,00

82,00

ROOTSI

Import

Tsoonid

(postiindeksid)

1000-1999

2000-3999

4000-5799

6500-6999

7100-7199

7700-8299

5800-6199

6300-6499

7000-7099

7200-7699

8300-9899

 1 alus

94,00

112,00

94,00

94,00

156,00

2 alust

150,00

187,00

162,00

162,00

225,00

3 alust

225,00

253,00

225,00

225,00

262,00

4 alust

235,00

300,00

300,00

300,00

312,00

5 alust

265,00

375,00

359,00

313,00

375,00

Rohkem kui 5

(kuni 10) iga

järgmine alus

34,00

68,00

58,00

36,00

79,00

 

 • Transpordi hind on ALUSE kohta. Transpordi hinna arvestamine toimub iga aluse kohta eraldi.
 • Ühe ALUSE lubatud mõõdud 1.2 m (pikkus) x 0.8 m (laius) x  2.0 m (kõrgus koos alusega) ja suurim lubatud kaal on 700 kg. Aluse madalaim arvestuslik kõrgus 1,0 m. 
 • Aluse ülekaalu või ülemõõdu korral on DPD õigus alus tagastada või arvestada kahekordne aluse transpordi summa. Kättetoimetamise aeg võib pikeneda.
 • Hinnad kehtivad Saadetise kättetoimetamisel riigi mandriosas. Saartele ja muudesse kõrvalistesse kohtadesse toimetamisel lisandub lisatasu. Täpsem info www.dpd.ee või müügiosakonnast.
 • * Esimesed kaks numbrit postiindeksist.
 • Saadetised mõõdab ning kaalub hinnastamise tarvis DPD.
 • Teenuse osutamisel DPD Eesti AS poolt kohalduvad DPD tüüptingimused, mis on kättesaadavad www.dpd.ee. DPD Eesti AS-ilt teenuse tellimisel kinnitate, et olete DPD tüüptingimustega tutvunud ning kohustute neid täitma.
 • Kõigile hindadele lisandub kütuse lisatasu (lisainfo https://www.dpd.com/ee/avaleht/saatmine/saatmisvoimalused/kuetuse_lisatasu ).
 • Hinnad on ilma käibemaksuta. Hinnad on toodud EUR.

Küsi hinnapakkumist DPD müügiosakonnast: sales@dpd.ee