Your delivery experts

Kütuse lisatasu

Kütuse lisatasu rakendatakse DPD toodetele ja teenustele kütusekulude läbipaistvaks kajastamiseks.

 

KÜTUSE LISATASU 2017

%

Jaanuar

2,67%

Veebruar

3,36%

Märts

3,37 %

Aprill

4,49 %

Mai

4,2 %

Juuni

3,26 %

Juuli

2,6 %

August

2,72 %

September

3,26 %

Oktoober

3,74 %

November

4,21 %

Detsember

6,45 %

 

  • Kütuselisa aluseks on Circle K Eesti AS tanklates müüdava diislikütuse jaehind.
  • Kütuse lisatasu arvutamine: diislikütuse hinna muutuse määr (keskmine diislikütuse jaehind veoteenuse osutamisele eelnenud kuul võrrelduna diislikütuse baashinnaga) korrutatakse koefitsendiga 0,33* ja saadud tulemus liidetakse kütuse lisatasu baasile 0,00%.
    *Koefitsent kajastab kütusehindade muutuse arvestuslikku mõju toote ja teenuse hinnale.
  • DPD teatab kütuse lisatasu kuu lõikes oma veebilehel hiljemalt jooksva kuu kolmandaks tööpäevaks. Kütuse lisatasu liidetakse teenusearve netosummale (summa ilma käibemaksuta).
  • Diislikütuse baashind: 1,039 EUR/liiter, millele vastab kütuse lisatasu baas 0,00%. 
  • DPD jätab endale õiguse muuta kütuselisa arvutamise aluseid ilma sellest täiendavalt teatamata.