Your delivery experts

Tööjõu lisatasu

Tööjõu lisatasu arvutamise metoodika:

-       Tööjõu lisatasu aluseks on transpordi- ja laondussektori keskmise brutopalga suurus, mille on arvutanud Statistikaamet. Lisatasu on aastapõhine.

-       Transpordi- ja laondussektori keskmine brutopalk 01.01.2016 seisuga: 1061 € (baassuurus).

-       Transpordi- ja laondussektori keskmine brutopalk teises kvartalis 2017: 1216 €.

-       Tööjõu lisatasu arvutamine: transpordi- ja laondussektori keskmise brutopalga protsentuaalne muutus võrrelduna baassuurusega, mis korrutatakse koefitsiendiga 0,4*.

*Koefitsient kajastab tööjõukulu arvestuslikku osa DPD Eesti ASi kulustruktuuris.

-       Tööjõu fikseeritud miinimumlisatasu on 5,8%.

-       Tööjõu lisatasu rakendub kõikidele DPD Eesti ASi klientide ostetud teenustele ja lisateenustele. Saadud summa liidetakse teenusearve netosummale (summa ilma käibemaksuta).

-       Tööjõu lisatasu korrigeeritakse iga aasta jaanuarikuus ning täpse numbri märgime ära veebilehel www.dpd.ee. Järgmine korrigeerimine toimub jaanuaris 2019.

-       DPD jätab endale õiguse muuta tööjõu lisatasu arvutamise aluseid ilma sellest täiendavalt ette teatamata.