Jälgi meid

Rajame teed tõeliselt jätkusuutlikkule ettevõtlusele

Boris Winkelmann

Jätkusuutlikkus on meie aja suurim proovikivi. DPD kontsernis rajame teed tõeliselt jätkusuutlikule ettevõtlusele. See on meie igapäevane eesmärk. Meie eesmärk on teha maailmas head, ühendada jõud klientide, tarbijate, tarnijate ja teiste huvigruppidega, et inimeste elus, meie planeedil ja kogukondades, kus töötame, positiivseid muutusi tekitada.

DPD kontsern on samuti e-kaubanduse võidukäigu eesotsas ja mõjutab iga päev miljonite inimeste elu - ka seepärast üritame saada võimalikult jätkusuutlikuks kullerfirmaks. Sest me kõik elame Maal, meil on sama aadress.”

Boris Winkelmann, Chairman & CEO of GeoPost / DPDgroup

Meil kõigil on sama aadress #SameAddress

2020. aastal toimetamise üle maailma kohale 1,9 miljardit pakki. Kui aga mõtleme tulevaste põlvede ja meie kalli planeedi kaitsmisele, on meil kõigil sama aadress. Seepärast oleme vähendanud CO2 kogust paki kohta alates 2013. aastast 18,8% ja 30% saavutame 2025. aastaks, mil kõik meie kullersõidukid 225 suuremas Euroopa linnas on 100% ulatuses madala süsinikuheitega. 

Juhindudes ja innustudes jätkusuutliku lähenemise kolmest tugisambast, inimestest, planeedist ja kogukonnast, teeb DPD kontsern pingutusi, et luua ühiskondlikku ja keskkonna-alast pärandit, mille üle meie lapsed saaks uhked olla. 

Meie 2020. aasta jätkusuutlikkuse valdkonna saavutused

Our people

Meie inimesed 

 • Lõime üle kogu Euroopa 20 000 uut töökohta
 • Suurendasime töötajate rahulolu taset 80%-ni 
 • Korraldasime 74 675 tundi töötervishoiu ja tööohutuse alaseid koolitusi 
 • Viisime kaadri voolavuse 14% -ni
Our planet

Meie planeet   

 • Võtsime Euroopa linnades kasutusele rohkem kui 2000 madala süsinikuheitega sõidukit (+119% võrreldes 2019. aastaga)  
 • Vähendasime enda süsinikuheidet paki kohta 5,7% (võrreldes 2019. aastaga)  
 • Võtsime enda ainulaadse õhukvaliteedi jälgimisprogrammi kasutusele veel 5 linnas  
 • Hankisime 62% enda elektrienergiast taastuvatest allikatest (2019. aastal 55%)  
Our communities

Meie kogukond 

 • Toetasime rohkemat kui 450 kogukondlikku algatust 19 riigis 
 • Ühendasime Covid-19 kriisi ajal inimesi kogu maailmas
 • Rohkem kui 30 000 töötajat osalevad lähedasemate kogukondade algatustes
 • Töötasime 16 idufirmaga, et kaasata jätkusuutlikkuse võtmeprojektidesse rohkem uuenduslikkust 

Kui soovid DPD kontserni vastutustundliku ettevõtluse tegevustest rohkem teada saada, laadi alla meie 2020. aasta jätkusuutlikkuse aruanne.

Loe meie vastutustundliku ettevõtluse lubadusi