Your delivery experts

Tolliformaalsused

Eestist kaupade saatmisel Norra ja Šveitsi on vajalik korraldada kaupadele tolliformaalsused. Seadusandlusest tulenevalt tuleb tolliformaalsused korraldada  sõltumata, kas saatjaks on firma või eraisik ning saajaks firma või eraisik.

 

  •  Kaubale peab olema lisatud kauba arve (5 eksemplaris). Kauba arve peab olema dokumenditaskus, mis on kleebitud transpordipakendile.
  •  Kui vajalikud ja nõuetekohased tollidokumendid on kaubaga kaasas, siis reeglina korraldatakse kaubale tolliformaalsused 1 tööpäeva jooksul peale kauba saabumist sihtriiki. Seejärel on kaup vaba kättetoimetuseks.
  •  Kui tollidokumendid vajavad täiendamist või andmed täpsustamist, siis DPD informeerib sellest Saatjat ning annab teada ka aja, mille jooksul lisainformatsioon on vajab esitada. Kaupa hoitakse sihtriigis kuni 7 tööpäeva. Kui vajalikku lisainformatsiooni ei ole laekunud, võidakse saadetis tagastatada Saatjale.
  •  Täpsemat lisainformatsiooni nõuetest ekspordi tolliformaalsuste korraldamiseks oskavad anda kõik suuremad tollimaakler firmad. Näiteks A-Tolliagentuur. Impordi tolliformaalsuste tingimuste ja seadusandluse kohta oskab Saajale kõige täpsemini vastata maaklerfirma sihtriigis.  
  •  Juhime ka tähelepanu, et paki saatmisel Norrasse ja Šveitsi lisandub hinnale tollidokumentide tollile esitamise tasu 19,89 EUR. Tollidokumentide puudumisel või vajadusel täiendada kaubaga seotud informatsiooni, lisandub saatekulule 20 EUR.

 

Tolli- ja käibemaks:

DPD ei vastuta tolli-, käibemaksu või muude seadusest tulenevate maksude tasumise eest. Juhul kui DPD esindaja on korraldanud Norras või Šveits Saajale kaubaga seotud tolliformaalsused ja tasunud Saajat esindades seadusest tulenevad maksud, lasub nende maksmise kohustus siiski Saajal. Juhul kui Saaja jätab oma kohustused DPD või DPD esindaja ees täitmata, on DPD-l õigus nõuda Saaja poolt tasumata summa kohast tasumist Kliendilt.

 

Lisainfo:

Juhul kui tolliformaalsused korraldab Norras/ Šveitsi DPD või tema esindaja esitatakse tollimaksude arve Saajale reeglina 1 nädala jooksul peale tolliformaalsuste korraldamist. Kaup toimetatakse Saajale koheselt peale tolliformaalsuste korraldamist. Saajal on reeglina tollimaksude tasumiseks aega 30 kalendripäeva. Kui tasu ei ole makstud õigeaegselt, saadetakse esimene meeldetuletus ning Saajale antakse reeglina lisaaeg 15 kalendripäeva. Kui ka seejärel ei ole tasu makstud, saadetakse teistkordne meeldetuletus ning kui tasu ei maksta, esitatakse vastav arve edasi DPD Eestile. DPD Eesti omakorda Saatjale.

Sellepärast soovitame veenduda, et Saajaga oleks selgesõnaline kokkulepe tolliformaalsuste korraldamisega seotud kulude katmise osas ja võimaliuste piires veenduda Saaja maksesuutlikkuses ning juhinduda vastavalt saadud infole.

Lisainformatsiooni saate meie klienditeenindusest telefonil 613 00 12.

Easy pickups and dropp offs. Simple.