Your delivery experts

Zahtjev za pokupljanjem

Dostupno u mnogim europskih zemaljama!

Usluga omogućava prikupljanje paketa u Hrvatskoj ili inozemstvu te dostavu paketa Vama ili trećoj strani. DPD prikuplja paket od Vašeg dobavljača te ga dostavlja Vama ili trećoj strani (npr. proizvođaču).
 
Za distribuciju u Hrvatskoj pogledajte standardne cijene dostave po RH, dok se cijene za prikup u inozemstvu nalaze u cjeniku međunarodne distribucije.

Kod Zahtjeva za preuzimanjem paketa u inozemstvu (Collection requesta) tranzitna vremena se računaju od dana preuzimanja paketa.
 
Za detaljnije informacije pošaljite e-poruku na [email protected].