Pretenzijas

Pretenzijas

Lūdzu, izvēlieties pretenzijas veidu:

*
*
*
Задержка доставки
Возврат посылки
Неправильная доставка
Потеря посылки
Другой вопрос
*
*
*
*


*
*


*
*


*
*
*


*
*
*
*
*


*
Получатель
Отправитель
*
Поврежденная упаковка
Поврежденное содержимое посылки
Потерянный контент
Другой


*
*


*
*


*
*
*
*
*
*


*
*
*
*
*
*
*


*
*
*
*
Получатель
Отправитель
*
*


*


*
*
Получатель
Отправитель
Другой
*
*


*