Mūsu mērķis ir kļūt par starptautisku piemēru ilgtspējīgām piegādēm.

Mūsu mērķis ir kļūt par starptautisku piemēru ilgtspējīgām piegādēm.

Ilgtspēja ir svarīga gan mums, gan mūsu darbiniekiem, klientiem un sabiedrībai. Atbrīvošanās no oglekļa emisijām ir tikai daļa no visa mūsu ilgtspējas stāsta. Mēs ieviešam jauninājumus, lai nodrošinātu labāku, gaišāku un ilgtspējīgāku nākotni mūsu cilvēkiem, planētai un kopienām, kurās strādājam.

Esiet daļa no mūsu ceļojuma, jo neatkarīgi no tā, kur dzīvojat vai kur tiek piegādātas Jūsu pakas... mums visiem ir viena adrese.

Ilgtspēja ir kļuvusi par globālu kustību, kas ir pamats reālām un ilgstošām pārmaiņām.

Mēs esam lielākais sūtījumu piegādes tīkls Eiropā un turpinām paplašināties visā pasaulē. Mūsu ilgtspējas pasākumi sniedzas daudz tālāk par mūsu autoparka un transportlīdzekļu dekarbonizāciju. Mēs izmantojam arvien jaunas tehnoloģijas, lai padarītu katru mūsu biznesa aspektu ilgtspējīgāku. Sākot ar pāreju uz atjaunojamo enerģiju mūsu ēkās un noliktavās, līdz pārstrādājama iepakojuma izmantošanai un pēc iespējas vairāk materiālu atkārtotai izmantošanai. Mūsu darbības katru dienu skar cilvēkus, kopienas un uzņēmumus. Īstenojot ilgtspējīgus risinājumus plašā mērogā, mēs pārliecināmies, inovāciju ietekme noved pie pārmaiņām.

Ilgtspēja ir kļuvusi par globālu kustību, kas ir pamats reālām un ilgstošām pārmaiņām.

Mēs esam lielākais sūtījumu piegādes tīkls Eiropā un turpinām paplašināties visā pasaulē. Mūsu ilgtspējas pasākumi sniedzas daudz tālāk par mūsu autoparka un transportlīdzekļu dekarbonizāciju. Mēs izmantojam arvien jaunas tehnoloģijas, lai padarītu katru mūsu biznesa aspektu ilgtspējīgāku. Sākot ar pāreju uz atjaunojamo enerģiju mūsu ēkās un noliktavās, līdz pārstrādājama iepakojuma izmantošanai un pēc iespējas vairāk materiālu atkārtotai izmantošanai. Mūsu darbības katru dienu skar cilvēkus, kopienas un uzņēmumus. Īstenojot ilgtspējīgus risinājumus plašā mērogā, mēs pārliecināmies, inovāciju ietekme noved pie pārmaiņām.

Mūsu cilvēkiem

Mēs nodrošinām drošu, ētisku un iekļaujošu darba vietu, lai veicinātu gan personīgo, gan profesionālo izaugsmi.

Mūsu cilvēkiem

Mēs nodrošinām drošu, ētisku un iekļaujošu darba vietu, lai veicinātu gan personīgo, gan profesionālo izaugsmi.

Mūsu uzņēmumiem

Mūsu uzņēmumiem

Mēs sadarbojamies, lai veicinātu attīstību, padarot ilgtspējīgus piegādes risinājumus arvien pieejamākus.

Mūsu planētai

Mēs esam pionieri oglekļa samazināšanas iniciatīvu virzīšanā, lai mūsu pilsētas kļūtu ilgtspējīgākas un tajās uzlabotos dzīves kvalitāte.

Mūsu planētai

Mēs esam pionieri oglekļa samazināšanas iniciatīvu virzīšanā, lai mūsu pilsētas kļūtu ilgtspējīgākas un tajās uzlabotos dzīves kvalitāte.

Mūsu kopienām

Mūsu kopienām

Mēs izmantojam savu ietekmi un plašo piegādes tīklu, lai uzlabotu cilvēku dzīves, jo īpaši to cilvēku dzīves, kuri ir visneaizsargātākie un kuriem mūsu palīdzība ir visvairāk nepieciešama.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par DPDgroup CSR aktivitātēm, lejupielādējiet mūsu 2021 CSR ziņojumu.

Atklājiet mūsu CSR apņemšanās!