Your delivery experts

Ko darīt, ja bojāta paka?

Sūtījuma piegādes brīdī saņēmēja PIENĀKUMS ir veikt sūtījuma ārējā iepakojuma novērtēšanu.

Ja kurjera klātbūtnē pamanāt, ka:

1. Bojāts pakas ārējais iepakojums: norādiet kurjeram uz to un informējiet, ka vēlaties veikt sūtījuma satura pārbaudi. Parakstieties par sūtījuma saņemšanu un kopā ar kurjeru veiciet sūtījuma satura novērtēšanu. Ja sūtījuma saturs:

  • Nav bojāts, tad ceram uz Jūsu sapratni, jo nelieli sūtījuma ārējā iepakojuma bojājumi atkarībā no sūtījuma iepakojuma kvalitātes var rasties sūtījuma apstrādes laikā. Jūsu paraksts apliecina, ka sūtījuma saturs piegādāts nebojātā veidā.
  • Ir bojāts, tad lūdziet kurjeru sastādīt Bojājuma aktu. Šajā gadījumā Jūs varat atteikties no sūtījuma vai to pieņemt, atkarībā no Jūsu izvēles. Ja Jūs atsakaties no sūtījuma, kurjers skanerī veiks attiecīgu atteikuma atzīmi. Ja vēlaties iesniegt pretenziju par sūtījuma satura bojājumiem, lūdzam vērsties pie nosūtītāja, kurš savukārt iesniegs prasību attiecīgajā DPD filiālē, ar kuru ir noslēgts līgums par sūtījuma piegādi. 

2. Ārējais iepakojums nav bojāts, bet ir aizdomas par sūtījuma satura bojājumu: norādiet kurjeram uz to un informējiet, ka vēlaties veikt sūtījuma satura pārbaudi. Parakstieties par sūtījuma saņemšanu un kopā ar kurjeru veiciet sūtījuma satura novērtēšanu. Ja sūtījuma saturs:

  • nav bojāts, tad papildus darbības nav nepieciešamas;
  • ir bojāts, tad lūdziet kurjeru sastādīt Bojājuma aktu. Šajā gadījumā sūtījums paliek pie saņēmēja. Ja vēlaties iesniegt pretenziju par sūtījuma satura bojājumiem, lūdzam vērsties pie nosūtītāja, kurš savukārt iesniegs prasību attiecīgajā DPD filiālē, ar kuru ir noslēgts līgums par sūtījuma piegādi. 

Ja pēc kurjera aizbraukšanas pamanāt, ka:

1. Bojāts pakas ārējais iepakojums, un sūtījuma saturs:

  • nav bojāts, tad ceram uz Jūsu sapratni, jo nelieli sūtījuma ārējā iepakojuma bojājumi atkarībā no sūtījuma iepakojuma kvalitātes var rasties sūtījuma apstrādes laikā;
  • ir bojāts, tad nekavējoties informējiet nosūtītāju par radušos situāciju un pieteikumam pievienojiet pakas gan ārējā, gan iekšējā stāvokļa bildes, t.i., ārējais iepakojums, iekšējais iepakojums, sūtījuma satura bojājumi;

2. Nav bojāts pakas ārējais iepakojums, bet bojāts tikai sūtījuma saturs, tad nekavējoties informējiet nosūtītāju par radušos situāciju un pieteikumam pievieno pakas gan ārējā, gan iekšējā stāvokļa bildes, t.i., ārējais iepakojums, iekšējais iepakojums, sūtījuma satura bojājumi.

IEVĒROJIET! Finansiālos jautājumus attiecībā ar sūtījumu saņēmējam jākārto ar sūtījuma nosūtītāju. 

Ja saņēmējs ir DPD klients, kurš pats ir pieteicis konkrētā sūtījuma paņemšanu no citas adreses un pats apmaksā šī sūtījuma piegādi, šādā gadījumā, saņēmējs iesniedz pretenziju DPD, saskaņā ar noteikto kārtību, kas aprakstīta:

https://www.dpd.com/lv/sakums/noteikumi/pretenzijas

 << Atpakaļ pie jautājumiem

Atrodiet atbildes uz saviem jautājumiem!

Pasūtījumu pieteikšanas līnija

Tālr.: 67 060 519

P.-Pk. 8:00-18:00

 

Klientu apkalpošanas nodaļa

Tālr.: 67 387 284 

E-pasts: info@dpd.lv

 

Pārdošanas nodaļa

Tālr.: 67 387 286

E-pasts: sales@dpd.lv