Your delivery experts

Mēs rūpējamies par mūsu cilvēkiem

Mēs veicinām kultūras daudzveidību un iecietību mūsu uzņēmumā. Turklāt mēs nodrošinām mūsu darbiniekiem augstu drošības līmeni darba vietā un nepārtraukti sekmējam viņu karjeras attīstību, organizējot papildu apmācību un piedāvājot viņiem prasmju uzlabošanas iespējas.

DPD Latvija vīzija – būt par dabisku izvēli sūtījumu piegādei Eiropā. 

 

DPD Latvija misija – būt par uzticamu loģistikas partneri progresīviem uzņēmumiem. 

 

 DPD Latvija vērtības:

  • Cieņa – vienmēr un visur,
  • Lojalitāte – darbiniekos, klientos, partneros, uzņēmumā,
  • Kompetence, iniciatīva un atbildība – ikkatrā rīcībā,
  • Komandas darbs – sajūsmas vērts izpildījums.

DPD Latvija mērķi:

  • Noturēt tirgus daļu B2B segmentā,
  • Palielināt B2C un Outbound sūtījumu tirgus daļu,
  • Augsta pakalpojumu un apkalpošanas kvalitāte,
  • Peļņa un izmaksu kontrole,
  • Inovācijas un ilgtspējīga attīstība.

Sniedzot savu pakalpojumu DPD Latvija ņem vērā transporta loģistikas un vides savstarpējo mijiedarbību. DPD arī apzinās faktu, ka attiecībā uz pašreizējiem un nākotnes produktiem un pakalpojumiem, ekoloģijai un saimnieciskajai darbībai nav jābūt pretrunā.

 

Saskaņā ar augstāk minēto DPD Latvija pastāvīgi un sistemātiski reģistrē, analizē kvalitātes un vides rādītāju datus ar mērķi tos iespēju robežās uzlabot, samazina savas darbības ietekmi uz vidi un aktīvi strādā pie sava snieguma apkārtējās vides uzlabošanai. Šī brīža kvalitātes un vides politika ir neatņemama DPD korporatīvās un zīmola stratēģijas sastāvdaļa.

 

DPD Latvija koncentrējas ne tikai uz peļņu, kvalitatīvo rādītāju sasniegšanu un tieši identificējamu ietekmi uz vidi, bet arī uz to, lai aizsargātu savus darbiniekus un trešās puses. DPD Latvija ir apņēmusies īstenot specifiskus profilakses un riska novēršanas pasākumus, kā arī pastāvīgi un sistemātiski pārbaudīt un dokumentēt ieviestos procesus, uzraugot visas darbības, kas nepieciešamas veiksmīgai procesa norisei.

 

Ilgstpējas nodrošināšanas pasākumu gaitā DPD Latvija ir apņēmusies identificēt, pielāgot un pildīt piemērojamās likumdošanas un citas prasības. Šim nolūkam DPD Latvija sistemātiski pārbauda piemērojamos likumdošanas aktus un prasības, nosakot nepieciešamos uzdevumus.

 

Kā redzamu pierādījumu savām pūlēm kvalitātes vadībā un ilgtspējas nodrošināšanā, DPD Latvija ir ieviesusi Kvalitātes pārvaldības sistēmu saskaņā ar ISO 9001 standartu, kā arī izstrādā un ievieš vides pārvaldības sistēmu saskaņā ar ISO 14001 standartu. Kvalitātes pārvaldības un Vides pārvaldības sistēmas tiek pastāvīgi atjauninātas un tās periodiski pārbauda sertifikācijas iestāde, nodrošinot, ka DPD Latvija apņemšanās Kvalitātes un vides politikas jomā var tikt salīdzinātas gan pēc vietējiem, gan starptautiskiem kritērijiem.

 

Stratēģiskie mērķi, augsts pakalpojumu un apkalpošanas līmenis un kvalitātes un vides politika veido DPD Latvija darbības pamatu.

 

Rīga, 2012.gada jūlijs
DPD Latvija

Pasūtījumu pieteikšanas līnija

Tālr.: 67 060 519

P.-Pk. 8:00-18:00

 

Klientu apkalpošanas nodaļa

Tālr.: 67 387 284

E-pasts: [email protected]