Your delivery experts

Pie pakas saņemšanas jāuzrāda dokuments. Kāpēc?

Pasta nozari Latvijā regulē Pasta likums un no tā izrietošie tiesību akti, kuri ir jāievēro visiem Latvijā reģistrētiem pasta komersantiem.
Saskaņā ar Pasta likuma 13.1.panta 2.daļu 2013.gada 13.augustā ir izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr.537 "Noteikumi par prasībām ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai", kuru 3.punktā noteikts:
"Pasta komersants izsniedz pasta sūtījumu adresātam (vai tā pilnvarotajai personai), ja tiek uzrādīts personu apliecinošs dokuments (un pilnvarotajai personai izsniegtā pilnvara)."
Ņemot vērā šos noteikumus, DPD Latvija ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums lūgt sūtījuma saņēmējam uzrādīt personu apliecinošus dokumentus (pasi, ID karti) vai autovadītāja apliecību.
Papildus apdrošinātu sūtījumu gadījumā saņēmējam jāuzrāda pase vai ID karte. Vadītāja apliecība šajā gadījumā nederēs, jo to nosaka MK noteikumi.

Situācijas piemērs:
Anna ir iegādājusies interneta veikalā dārgu iekārtu, kuru kurjers uz godaprāta principa atdod Annas kaimiņam, jo piegādes brīdī Anna nebija norādītajā adresē.  Kad Anna dodas pie kaimiņa, lai saņemtu  savu pasūtīto preci, izrādās, ka kaimiņš nav godprātīga persona un atbild, ka nekādu sūtījumu nav saņēmis un neko nezina. Lai no šādām situācijām izvairītos, kurjeram ir jālūdz saņēmējam uzrādīt personas apliecinošu dokumentu.

Piezīme: personu apliecinošie dokumenti Latvijā ir pase un ID karte, kā arī DPD Latvija akceptē  autovadītāja apliecības uzrādīšanu.

 << Atpakaļ pie jautājumiem

Atrodiet atbildes uz saviem jautājumiem!

Pasūtījumu pieteikšanas līnija

Tālr.: 67 060 519

P.-Pk. 8:00-18:00

 

Klientu apkalpošanas nodaļa

Tālr.: 67 387 284 

E-pasts: info@dpd.lv

 

Pārdošanas nodaļa

Tālr.: 67 387 286

E-pasts: sales@dpd.lv