Your delivery experts

Certificeringen

Bij DPD streven we onze eigen doelstellingen na. Deze liggen vaak boven de voorwaarden die de toezichthouders stellen. Certificaten zijn voor DPD dus geen doel op zich. Ze zijn voor ons wel een bewijs dat we op de goede weg zijn.

Certificering voor bedrijfsmanagement

Elke dag opnieuw streven we naar een hogere klanttevredenheid en weten we te voldoen aan de wensen van de klanten. En aan de wettelijk gestelde eisen. Dat heeft geresulteerd in het ISO9001-certificaat. Met dit certificaat tonen we aan dat we alle bedrijfsprocessen tot in detail beheersen.

Certificering voor milieumanagement

Onze eigen milieudoelstellingen liggen hoog, maar deze streven we met volle overtuiging na. Zowel individuele als collectieve activiteiten dragen hieraan bij. We zijn trots dat we de ISO14001-certificering hebben ontvangen.

Certificering voor internationaal handelsverkeer

DPD heeft het AEO-certificaat (Authorised Economic Operator) dat door de douane wordt afgegeven aan bedrijven die internationaal actief zijn. Dit certificaat is een blijk van vertrouwen van de douane in DPD en het biedt ons voordelen in het internationale handelsverkeer. Pakketten van DPD kunnen efficiënter en sneller de douane passeren en daar pluk jij als klant de vruchten van.