Your delivery experts

Certificeringen

Bij DPD streven we onze eigen doelstellingen na. Deze liggen vaak boven de voorwaarden die de toezichthouders stellen. Certificaten zijn voor DPD dus geen doel op zich. Ze zijn voor ons wel een bewijs dat we op de goede weg zijn.

Certificering voor bedrijfsmanagement

Elke dag opnieuw streven we naar een hogere klanttevredenheid en weten we te voldoen aan de wensen van de klanten. En aan de wettelijk gestelde eisen. Dat heeft geresulteerd in het ISO9001-certificaat. Met dit certificaat tonen we aan dat we alle bedrijfsprocessen tot in detail beheersen.

Certificering voor milieumanagement

Onze eigen milieudoelstellingen liggen hoog, maar deze streven we met volle overtuiging na. Zowel individuele als collectieve activiteiten dragen hieraan bij. We zijn trots dat we de ISO14001-certificering hebben ontvangen.

Certificering voor internationaal handelsverkeer

DPD heeft het AEO-certificaat (Authorised Economic Operator) dat door de douane wordt afgegeven aan bedrijven die internationaal actief zijn. Dit certificaat is een blijk van vertrouwen van de douane in DPD en het biedt ons voordelen in het internationale handelsverkeer. Pakketten van DPD kunnen efficiënter en sneller de douane passeren en daar pluk jij als klant de vruchten van.

 

Samenvatting Externe Verificatie Broeikasemissies

DPDgroup is betrokken bij een vrijwillige aanpak gericht op het transport van CO2-neutraliteit van pakketten, via de programma's Carbon Neutral Commitment en DrivingChange™. Deze programma's veroorzaken geen extra kosten voor consumenten en demonstreren de permanente mobilisatie van DPDgroup om de broeikasgasemissies die verband houden met zijn activiteiten te verminderen. DPDgroup benoemde Mazars voor het uitvoeren van de verificatiewerkzaamheden van CO2-emissies als onderdeel van haar CO2 compensatiebeleid.

 

DPD-groepscertificaat voor CO2 compensatie

Dit certificaat, uitgegeven door EcoAct, bevestigt de toewijding van DPDgroup aan vrijwillige compensatie, binnen zijn DrivingChange™ programma dat overeenkomt met de totale hoeveelheid transportemissies voor elk kalenderjaar.

 

Verklaring van conformiteit Broeikasgasberekeningen

Deze certificaatuitgifte door SGS bevestigt de overeenstemming van onze CO2-calculator met de Europese norm EN 16258. Met dit certificaat kunnen we aan onze klanten bewijzen dat de berekening van de CO2-voetafdruk voor hun pakketten voldoet aan een internationale norm.

 

EcoVadis certificaat GeoPost MVO - Goud

EcoVadis is een internationaal platform voor duurzaamheidsclassificatie voor wereldwijde supply chain. Hun doel is om de integratie van duurzaamheidscriteria in relaties tussen klanten en leveranciers te vergemakkelijken. GeoPost SA (Group) heeft een Gold Recognition Level gekregen op basis van deze EcoVadis CSR-beoordeling.