Your delivery experts

Auteursrecht

Alle werken die je aantreft op deze website (zoals, maar niet beperkt tot, webteksten en documentteksten) zijn auteursrechtelijk beschermd. Dit betekent dat uitsluitend DPD (Nederland) B.V. deze werken openbaar mag maken en verveelvuldigen (artikel 1 Auteurswet).

Dat betekent dat je deze teksten niet geheel, gedeeltelijk of bewerkt mag gebruiken in communicatie uitingen (zoals folders, brochures of bijv. leaflets). Je mag deze werken dus ook niet plaatsen op je eigen website of in enige andere vorm openbaar maken of vermenigvuldigen. 
Ongeoorloofd openbaar maken of vermenigvuldiging van de werken in welke vorm dan ook levert een schending van het auteursrecht op en is dientengevolge strafbaar.