Parcel-delivery-at-the-door.jpg
Parcel-delivery-at-the-door.jpg

DPD CLASSIC INTERNAȚIONAL

Serviciul de curierat pentru expedieri în și din Uniunea Europeană.

PARAMETRI:

 • Expedierea este formată din maximum 1 colet per destinație, cu o greutate maximă per colet de 31.5 kg.
 • Lungimea maximă admisă per colet: 175 cm.
 • Dovadă electronică a livrării (semnătura electronică a destinatarului la momentul livrării) este disponibilă doar online.
 • Circumferința + lungimea coletului trebuie să fie mai mică de 300cm (circumferința = 2 x înălțime + 2 x lățime).
 • La calcularea greutății taxabile a coletului se va lua în considerare greutatea cea mai mare dintre greutatea gravimetrică (determinată prin cântărirea efectivă) și greutatea volumetrică (greutatea volumetrică = lungime x lățime x înălțime în cm / 5000, rezultată în kg).
 • Pentru depășirea greutății maxime / lungimii maxime admise per colet, se va percepe o taxă suplimentară de 40 EUR/colet.
 • Pentru țările Scandinave (Suedia, Finlanda) şi Franța este inclusă o singură încercare de livrare.
 • Nu se acceptă trimiteri către insule.

Greutate / expediere (kg)

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Germania, Austria, Italia

Belgia, Danemarca, Estonia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Spania, Franța

Finlanda, Portugalia, Suedia

0.5 Kg

82.1

113.4

155

< 3 Kg

82.1

113.4

155

3 - 10 kg

92.6

123.8

238

10 - 20 kg

103

134

280

< 31.5 Kg

123.8

155

311

Limită greutate / colet (Kg)

31.50

31.50

31.50

/ colet (Kg)31.5031.5031.50

Extinderea limitei de răspundere

1% din valoarea declarată

1% din valoarea declarată

1% din valoarea declarată

Retur colet nelivrat

Tarif DPD Classic Internațional

Tarif DPD Classic Internațional

Tarif DPD Classic Internațional

Cerere de colectare

30.00

30.00

30.00

Tarifele sunt exprimate în RON și nu conțin TVA, index de combustibil și taxă de forță de muncă

Greutate / expediere (kg)

0.5 Kg

Greutate / expediere (kg)

< 3 Kg

Greutate / expediere (kg)

3 - 10 kg

Greutate / expediere (kg)

10 - 20 kg

Greutate / expediere (kg)

< 31.5 Kg

Greutate / expediere (kg)

Limită greutate / colet (Kg)

Greutate / expediere (kg)

/ colet (Kg)

Greutate / expediere (kg)

Extinderea limitei de răspundere

Greutate / expediere (kg)

Retur colet nelivrat

Greutate / expediere (kg)

Cerere de colectare

Greutate / expediere (kg)

Tarifele sunt exprimate în RON și nu conțin TVA, index de combustibil și taxă de forță de muncă

Zona 1

Germania, Austria, Italia

82.1

82.1

92.6

103

123.8

31.50

31.50

1% din valoarea declarată

Tarif DPD Classic Internațional

30.00

Zona 2

Belgia, Danemarca, Estonia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Spania, Franța

113.4

113.4

123.8

134

155

31.50

31.50

1% din valoarea declarată

Tarif DPD Classic Internațional

30.00

Zona 3

Finlanda, Portugalia, Suedia

155

155

238

280

311

31.50

31.50

1% din valoarea declarată

Tarif DPD Classic Internațional

30.00

EXTINDEREA LIMITEI DE RĂSPUNDERE:

 • Serviciul constă în asigurarea unei trimiteri poștale înregistrate împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parțiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăși valoarea declarată de către expeditor.
 • Limita maxim admisă a valorii declarate este echivalentul în RON a 13.000 euro/expediere.
 • În cazul în care expedierea conține cel puțin un colet cu greutate volumetrică mai mare de 32 kg, serviciul extinderea limitei de răspundere nu este disponibil.

CERERI DE COLECTARE:

 • Cererile de colectare  sunt acceptate și procesate de luni – vineri, până la ora 15:00.
 • Cererile de colectare primite după ora 15:00 se vor procesa în următoarea zi lucrătoare.
 • Expeditorul este responsabil pentru pregătirea coletelor (ambalare, etichetare) și respectarea numărului de colete conform cererii de colectare transmise.
 • Pentru cererile de colectare, este necesară trasmiterea numărului de telefon local și al adresei de e-mail a expeditorului.

Descarcă oferta comercială Classic Internațional DPD!

From

To

Origin country
Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Great Britain
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Origin postal code

To

Destination country
Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Italy
Latvia
Lithuania
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Destination postal code

Need further assistance? Contact us.