Expedieri

Expedieri

internaționale extracomunitare

Expedieri internaționale extracomunitare

Conform reglementărilor vamale în vigoare, toate exporturile de bunuri în țări non-UE trebuie declarate. Astfel, trimiterile poștale trebuie să fie însoțite de factura comercială (pentru bunurile care au valoare comercială) sau factura pro-formă (pentru bunurile care nu au valoare comercială), respectiv de un set de acte necesare și specifice procesului de vămuire (atât destinatarul, cât și expeditorul unui export către țarile non- UE, trebuie să fie persoane juridice). Trimiterile poștale al căror conținut constă în documente se expediază doar prin intermediul serviciului express aerian (disponibil și persoanelor fizice) și nu necesită formalități vamale.

Este important ca înainte de plasarea comenzii de ridicare, să se verifice împreună cu un reprezentant al departamentului internațional, corectitudinea completării documentelor. Ne puteți contacta la numărul de telefon: 031.824.9032 și pe adresa de e-mail: internaț[email protected]

Dacă valoarea mărfurilor este între 1 și 9 euro sunt necesare:

1. Factura Proformă scrisă la calculator, în limba engleza - 5 exemplare (originale, ștampilate și semnate);

   Factura conține următoarele informații:

 • Numărul EORI;

 • Delivery terms: DAP, urmat de numele orașului de destinație ; (Incoterms 2010 DAP – Delivery at place);

 • Antetul firmei;

 • Numărul facturii și data;

 • Customs tariff code pentru fiecare produs în parte (dacă sunt mai multe și diferite); Customs tariff code - codul unic de identificare și încadrare a mărfurilor în sistemul vamal (îl puteți afla accesând acest link.

Observații:

 • Pe factură se trec: fiecare articol, numărul de bucăți, prețul per produs;

 • Valoarea totală nu trebuie să depășeașcă 9 euro;

 • Se trece SAMPLE în dreptul produselor.

2. Copie CUI, CIF și Certificat EORI

Dacă valoarea mărfurilor este între 10 și 999 euro:

1. Factura Comercială, scrisă la calculator în limba engleză - 5 exemplare (originale, stampilate și semnate);

Factura conține următoarele informații:

 • Numărul EORI;

 • Delivery terms: DAP, urmat de numele orașului de destinație ; (Incoterms 2010 DAP – Delivery at place);

 • Antetul firmei;

 • Numărul facturii și data;

 • Customs tariff code pentru fiecare produs în parte (dacă sunt mai multe și diferite); Customs tariff code - codul unic de identificare și încadrare a mărfurilor în sistemul vamal (îl puteți afla accesând acest link.

Observații:

 • Pe factură se trec: fiecare articol, numărul de bucăți, pretul per produs, țara de origine a mărfii;

 • Pe factură nu trebuie să existe înscrisuri în limbi diferite;

 • Trebuie facută mențiunea de export definitiv;

2. Copie CUI, CIF și Certificat EORI

3.Copie după actele de proveniență a mărfurilor : Declarație vamală de import sau factura de achiziție, daca marfa a fost achiziționată din EU sau din România sau declarație pe propria răspundere a expeditorului, dacă acesta este producătorul mărfii.

4.Lista de încărcare (packaging list). Se completează de către expeditor, numai în cazul în care trimite mai mult de un colet. Se specifică pentru fiecare colet ăn parte: conținut și greutate brută și netă.

Dacă valoarea mărfurilor depășește 1000 de euro

1. Factura Comercială, scrisă la calculator: 5 exemplare (originale, stampilate și semnate) în limba engleză și un exemplar în limba română.

Factura conține următoarele informații:

 • Numărul EORI.

 • Delivery terms: DAP, urmat de numele orașului de destinație ; (Incoterms 2010 DAP – Delivery at place).

 • Antetul firmei.

 • Numărul facturii și data.

 • Customs tariff code pentru fiecare produs în parte (dacă sunt mai multe și diferite); Customs tariff code - codul unic de identificare și încadrare a mărfurilor în sistemul vamal (îl puteți afla accesând acest link.

Observații:

 • Pe factură se trec: fiecare articol, numărul de bucăți, prețul per produs, țara de origine a mărfii.

 • Pe factură nu trebuie să existe înscrisuri în limbi diferite.

 • Trebuie facută mențiunea de export definitiv.

2. Copie CUI, CIF și Certificat EORI

3.Copie după actele de proveniență a mărfurilor : Declarație vamală de import sau factura de achiziție, daca marfa a fost achiziționataă din EU sau din România sau declarație pe propria răspundere a expeditorului, dacă acesta este producătorul mărfii.

4.Lista de încărcare (packaging list). Se completează de către expeditor, numai în cazul în care trimite mai mult de un colet. Se specifică pentru fiecare colet în parte: conținut și greutate brută și netă.

5. CMR – link model CMR.

6. Împuternicire pentru vămuire – link model împuternicire.

7. Document de transport.

Pe baza documentelor de mai sus, se intocmește declarația vamală de export (DVE).

OBSERVAțII

Suplimentar, la solicitarea expeditorului:

Dacă valoarea mărfurilor din factură depașește 6000 de euro:

Dacă valoarea mărfurilor din factură depășește 6000 de euro și expeditorul solicită completarea unui Certificat EUR 1 : expeditorul trebuie să achiziționeze formularul de certificat EUR 1, să-l semneze și să-l ștampileze față / verso și să atașeze documente doveditoare din care să rezulte că mărfurile exportate sunt produse cu caracter originar preferențial.

Dacă valoarea marfurilor din factură este mai mică de 6000 de euro nu este necesar Certificat EUR 1, este valabilă declarația de origine pe factură.

  

În funcție de natura mărfurilor mai pot fi necesare:

1. Declarații pe propria răspundere.

2. Certificate de conformitate, calitate, analiză etc.