Your delivery experts

Inteligentné doručovanie

Inteligentné doručovanie

 

Ako to robíme:

Viac ako 74 % populácie Európy žije v mestách. Pretože každodenne dodávame balíky stále väčšiemu množstvu
ľudí, uvedomujeme si svoj vplyv na mestskú populáciu a komunity a ponúkame také riešenia, ktoré zlepšujú spôsob
života ľudí. Náš záväzok k inteligentnému mestskému doručovaniu je poskytnúť ľuďom väčší výber a zároveň
pomôcť pri riešení dopravných zápch a znižovaní množstva miestnych emisií.Naša činnosť v tejto oblasti má
významné prínosy: menej emisií pevných častíc v našich mestách, menšiu premávku na cestách a skrátenie času,
ktorým musia zákazníci plytvať čakaním na svoje balíky. 

 
  • Meriame vplyv našich logistických platforiem a vozidiel na životné prostredie v centrách miest
  • Vyvíjame inovatívne doručovacie služby ako Predict tak, že zvyšujeme úspešnosť prvého doručenia
  • Ponúkame zákazníkom možnosť voľby a flexibilitu v súvislosti s miestom a časom, keď im majú byť balíky doručené