Your delivery experts

Sponzoring zvieraťa z bratislavskej ZOO

Ako firma, podnikajúca v oblasti dopravy a logistiky, si je DPD vedomé svojej zodpovednosti nie len k životnému prostrediu, ale aj k sociálnym záujmom našich zamestnancov a spoločnosti ako celku.
 
  Najdôležitejšou úlohou zoologických záhrad na celom svete je záchrana ohrozených druhov zvierat. Niektoré z nich aj vďaka ľudskej rozpínavosti vymizli z prírody a prežívajú už len v zajatí. DPD sa v rámci projektu „Zodpovednosť“ rozhodlo podporovať túto činnosť a pomôcť pri záchrane ohrozených druhov zvierat.

  Náklady na zabezpečenie prevádzky všetkých úsekov bratislavskej ZOO majú z roka na rok stúpajúcu tendenciu, čo súvisí so zvyšovaním cien krmiva, liečiv, materiálu a energie. Zoologické záhrady na Slovensku a v Čechách sú príspevkové organizácie a ani jedna z nich si na seba nezarobí zo vstupného, alebo zo služieb návštevníkom. Preto tak, ako aj mnohé iné zoologické záhrady v zahraničí, aj bratislavská ZOO ponúka možnosť sponzorovať vybrané zviera.

O výsledku môžete rozhodnúť v ankete na facebooku!