Your delivery experts

DPD na Slovensku

Na slovenský trh preniklo DPD v roku 2002, čím pokračuje v napĺňaní svojho zámeru: získať významný podiel na trhu vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy kusových zásielok aj v strednej a východnej Európe.

Rastúce požiadavky zákazníkov v Slovenskej republike sú v súčasnosti zabezpečené centrálnym sortovacím strediskom v Dolnom Hričove a osemnástimi regionálnymi depami v Bratislave, Trnave, Nitre, Nových Zámkoch, Trenčíne, Prievidzi, Vlkanovej, Ružomberku, Rimavskej Sobote, Poprade, Košiciach, Prešove, Humennom, Dunajskej Strede, Leviciach, Senici a v Martine. Svojim zákazníkom DPD ponúka široké portfólio služieb profesionálneho balíkového prepravcu, a to od základného štandardu až po doručovanie na druhý deň v určenom čase. DPD je cestným prepravcom, čo výrazne šetrí náklady na doručenie zásielky, doručovacie časy sú porovnateľné s leteckou prepravou, ale pri podstatne nižších nákladoch.

Každý deň a za každého počasia vyrážajú na cesty zamestnanci spoločnosti DPD, aby doručili Váš balík spoľahlivo a včas.