Your delivery experts

Zákazníci o DPD

Všetky naše aktivity sú zamerané na zákazníkov. Na celom svete poskytuje DPD služby viac ako 200 000 stálych zákazníkov a sme hrdí na dôveru, ktorú nám preukazujú pravidelným a dlhodobým využívaním našich služieb.

Prečítajte si niektoré z hodnotení spoločností, s ktorými má DPD dlhodobú spoluprácu...

Zákazníci hovoria o DPD